Dexrazoxaan vermindert systolische disfunctie bij kinderen met AML

mm
Daniël Dresden
Redactioneel,
25 augustus 2020

De AAML1031-studie van de Children’s Oncology Group toont dat dexrazoxaan resulteert in een behoud van de hartfunctie. Er was niet een toegenomen risico op niet-cardiale toxiciteit. Daarom vinden de onderzoekers dat dexrazoxaan overwogen zou moeten worden voor cardioprotectie tijdens de eerstelijnsbehandeling van kinderen met acute myeloïde leukemie (AML).

Het intensiveren van de behandeling met anthracyclines heeft een centrale rol gespeeld bij het verbeteren van de algehele overleving (OS) van kinderen met AML. Anthracyclines verhogen echter op de korte en lange termijn het risico op cardiotoxiciteit via de volgende mechanismen. Bij het metabolisme van anthracyclines ontstaan ijzer-gemedieerde vrije radicalen, die leiden tot myocardiale celdood en linkerventrikel systolische disfunctie (LVSD). Daarnaast leiden anthracyclines tot DNA-schade, namelijk door binding aan topoisomerase-IIβ. Dat enzym is overvloedig aanwezig in cardiomyocyten, wat resulteert in LVSD. 

(Foto: Pixabay)

Gebruik van anthracyclines

De anthracycline-gerelateerde cardiotoxiciteit is dosisafhankelijk. De meeste kinderen met AML (circa 70%) die op grond van de protocollen van de Children’s Oncology Group worden behandeld, krijgen gedurende de eerstelijnsbehandeling anthracyclines in een cumulatieve dosis van > 400 mg/m2. 

Bij minimaal 12% van de AML-patiënten ontstaat binnen een jaar na het starten van de deze behandeling LVSD. Bij hen is sprake van een significante afname van de 5-jaars event-vrije overleving (EFS) en OS en een hogere behandeling-gerelateerde mortaliteit (TRM).

In de AAML1031-studi

 

Login om verder te lezen

Nog geen account? Meld u hier gratis aan.

, , , ,
Deel dit artikel