DOQ

Kinderen

‘Wees niet terug­houdend bij behan­delen migraine’

Neurologen en huisartsen mogen minder terughoudend zijn bij de behandeling van migraine bij kinderen, vindt Elke Jacobs. “Erken het probleem, en wees niet terughoudend om adequaat te behandelen. Als je een middel geeft, doe het dan goed.”

Amerikaans statement over myocarditis bij kinderen

Een statement van de American Heart Association (AHA) zou niet alleen moeten dienen als een educatieve update, maar ook als een oproep ons gezamenlijk in te spannen om deze ernstige pediatrische aandoening beter te begrijpen en te behandelen.

Antibioticagebruik jonge kinderen kan leiden tot ontwikkelen astma

Dr. Elise Slob: “De associatie tussen antibioticagebruik op jonge leeftijd en astma is eerder aangetoond. Wij hebben bekeken of deze relatie overeind bleef na controle voor genetische- en omgevingsfactoren.”

Pleidooi voor meer diversiteit in huidfoto’s van kinderen

Een publicatie in The Lancet Child & Adolescent Health pleit voor het dichten van de kenniskloof bij kinderartsen bij het herkennen van aandoeningen op verschillende huidskleuren.

Behandeling voor kinderen met hersenstamkanker in zicht dankzij ontdekking

Aan de hand van laboratorium- en proefdiermodellen van diffuus intrinsiek ponsglioom (DIPG) is er een eigenschap van DIPG-cellen ontdekt, die ervoor zorgt dat deze tumorcellen zeer resistent voor behandeling zijn.

Onderzoek naar gevolgen coronapandemie voor kinderen

Wat zijn de psychische gevolgen van de coronapandemie voor kinderen? Dankzij een subsidie van € 500.000,- van ZonMw kan dit in kaart worden gebracht.


Alle hens aan dek voor een open toekomst voor ieder kind

Kinderarts-intensivist Koen Joosten en kinder- en jeugdartsen Brita de Jong-van Kempen, Anne van Els en Wendela Leeuwenburgh-Pronk doen een maatschappelijke oproep voor het welzijn van kinderen tijdens COVID-19.

Dr. Willemijn van Eldik: ‘Wat ruzie tussen ouders met kinderen doet’

De manier waarop ouders omgaan met meningsverschillen en de inhoud van ruzies kunnen gedrag van kinderen sterk beïnvloeden. Het belang van de ouderlijke partnerrelatie voor kinderen is daarom groot.

Dexrazoxaan vermindert systolische disfunctie bij kinderen met AML

Onderzoekers vinden dat dexrazoxaan overwogen moet worden voor cardioprotectie tijdens eerstelijnsbehandeling van kinderen met AML.

Veiliger en effectiever gebruik van geneesmiddelen bij kinderen

De afdeling Farmacologie en Toxicologie van het Radboudumc is begonnen met een onderzoek naar effectievere en veiligere medicijndoseringen voor kinderen.

Onderzoek naar diagnostiek melkallergie bij kinderen

Onderzoek van de diagnostiek bij kinderen met een verdenking op een melkallergie van het Martini Allergie Centrum voor Kinderen beoogt om de zorg voor jonge patiënten met een allergie verder te verbeteren.

Binnen gezinnen vooral volwassenen die coronavirus verspreiden

Binnen gezinnen zijn het vooral volwassenen die het virus overdragen aan kinderen. Kinderen worden wel besmet met het virus, maar minder vaak dan volwassenen.

Onderzoek naar effect corona-maatregelen op leefstijl kinderen

Onderzoekers van het Maastricht UMC+ zijn een onderzoek gestart naar de invloed van de corona-maatregelen op de leefstijl van kinderen.

Ernstige obesitas bij kinderen heeft vaak medische oorzaak

De oorzaak van ernstige obesitas bij kinderen en jongeren heeft bij één op de vijf van deze kinderen te maken met uiteenlopende medische oorzaken. Dat betreft veel meer kinderen dan tot nu toe in de literatuur staat beschreven.

Voedingsadvies kan luchtweginfecties bij kinderen doen afnemen

Kinderarts dr. Van der Gaag deed onderzoek naar kinderen (1-4 jaar) die vaker dan gemiddeld hoesten, koorts hebben en verkouden zijn, en pleit voor een voedingsadvies.

Kinderarts i.o Ingelse: ‘Overvulling bij IC-kinderen begint niet primair in longen’

Overvulling bij zieke volwassenen leidt tot een langere beademingsduur en een trager herstel. Maar hoe zit het met overvulling bij ernstig zieke kinderen? Kinderarts i.o. Saranke Ingelse onderzocht dit en vertelt hierover.

Besluitvorming rondom levenseinde voor kinderen met (zeer) ernstige meervoudige beperkingen

Hoe willen ouders van kinderen met (zeer) ernstige meervoudige beperkingen ((Z)EMB) betrokken worden bij beslissingen rondom het levenseinde van hun kind?

Online training voor huisartsen vermindert voorschrijven van antibiotica bij kinderen

Een gericht, online trainingsprogramma voor huisartsen, samen met een informatieboekje voor ouders, leidt tot minder antibioticavoorschriften voor kinderen met een luchtweginfecties. Onnodig antibioticagebruik is hiermee relatief simpel terug te dringen, concludeert promovenda Dekker.

Kinderarts dr. Verhagen: ‘Verdiep je tijdig in kinderpalliatieve zorg, of contact een ervaren collega-arts’

Artsen die met een kinderpalliatieve situatie te maken krijgen, ervaren dit als een zeer ingrijpend traject. Hierbij moeten ze in goed overleg met de ouders de regie kunnen voeren en helpen bij het maken van levenseindebeslissingen. Inmiddels is hier steeds meer nuttige kennis over beschikbaar.

Voorspellend model voor tinnitus laat rol zien van comorbi­di­teiten

Maaike Rademaker hielp een voorspellingsmodel te ontwikkelen voor de aanwezigheid van tinnitus en klachten die daarbij horen. “Je zou dankzij het model als behandelaar kunnen voorsorteren, door bijvoorbeeld voorlichting te geven over het vermijden van lawaaischade.”

Oude operatie­techniek bij verzak­king beter dan nieuwe

Een onderzoek naar operatietechnieken bij baarmoederverzakkingen zorgde voor een verrassing. Roosje Enklaar ontdekte dat de Manchester operatie betere resultaten geeft dan een populaire nieuwe techniek. “Dit onderwerp leefde echt in de bekkenbodemwereld.”

Boek over veilige sedatie toepassen op de SEH moet angst wegnemen

Vier SEH-artsen schreven een boek over veilige sedatie op de SEH. Het is bedoeld als naslagwerk en cursusmateriaal, vertellen Mischa Veen en Daniëlle van Winden. “Uniek is dat de informatie ook gericht is op het voorkomen van traumatische ervaringen voor patiënten.”

Opnieuw discussie over rol kleine lucht­wegen bij rokers

Claire Cox deed onderzoek naar de rol van kleine luchtwegen bij (ex )rokers met of zonder astma en vond hierbij een aantal verrassende resultaten. “Ik denk zelf dat preventief monitoren de toekomst heeft, ook bij bijvoorbeeld gezonde rokers.”

Gepants: een ommekeer in de migraine­zorg?

De medicamenteuze behandeling van migraine is aan het veranderen dankzij de komst van de CGRP-remmers, sinds kort aangevuld met de gepants. Hans Carpay vertelt wat deze middelen voor de migrainezorg kunnen betekenen en weerlegt zorgen over de vergoeding hiervan.

Benader oudere patiënt met dikkedarmkanker multidisciplinair

Tot voor kort werden oudere patiënten met dikkedarmkanker geacht een intensieve behandeling niet aan te kunnen. Stijn Ketelaers laat zien dat dit beeld inmiddels is gekanteld. “We moeten breder kijken dan alleen naar de mortaliteit en morbiditeit.”

Mannen met Klinefelter syndroom bovengemiddeld gediscrimineerd

Een op de vijf mannen met Klinefelter syndroom ervaart discriminatie, constateert Sebastian Franik. “Het is zaak de mannen met Klinefelter – en ook hun ouders – voor te lichten en voor te bereiden op de mogelijke sociale gevolgen van de aandoening.”

Vrouwen met sepsis op SEH beter af dan mannen

Vrouwen die zich met sepsis op de SEH melden hebben een hogere kans te overleven dan mannen, vertelt Vera Wanrooij. “Het begrijpen van de verschillen is belangrijk om op termijn een gepersonaliseerde behandeling voor sepsis te ontwikkelen, met een betere overleving.”

Laat een belletje rinkelen bij nieuw gediag­nosti­ceerde RA-patiën­ten

Mannen met RA hebben een hoog risico op cardiovasculaire ziekte, vertelt Reinder Raadsen. Betere samenwerking tussen reumatologen en huisartsen is nodig. “Bedenk als behandelaar: is deze patiënt al gescreend? En als ik het te druk heb, wie kan ik het dan laten doen?”