DOQ

Dr. Oertelt-Prigione: ‘Arts, wees niet te direct bij vermoedens partnergeweld’

Om vrouwen te ondersteunen uit een gewelddadige relatie te komen, is er het online hulpmiddel www.safewomen.nl. Dr. Sabine Oertelt-Prigione is penhouder van dit project, waar ook een onderzoek aan gekoppeld is naar de best werkende interventies. “Vraag voorzichtig of er soms iets anders speelt. Noem het stress of angst en ga niet direct op eventuele vermoedens van jezelf af.”

Dr. Sabine Oertelt is hoogleraar Gender in Primary and Transmural Care bij de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde van het Radboudumc en is vanuit die positie nauw betrokken bij Safewomen.nl. “Het doel achter het Safewomen-project is om vrouwen te helpen die te maken hebben met partnergeweld of die daarmee te maken hebben gehad. Deze groepen durven vaak de stap naar hulpverlener of huisarts niet te zetten. Safewomen.nl biedt een veilige, digitale omgeving waar vrouwen informatie kunnen vinden over wat nu eigenlijk allemaal onder relationeel geweld valt, hoe ze indien nodig uit hun relatie kunnen komen en waar ze passende hulp kunnen vinden”, aldus dr. Oertelt-Prigione.

Prof. dr Sabine Oertelt

Onveiligheid

Safewomen.nl bestaat uit een algemeen deel, met bijvoorbeeld voorlichtingsvideo’s, en een interactief gedeelte. Dat interactieve gedeelte, met onder andere een chatfunctie en forum, is alleen toegankelijk voor mensen die zich registreren. “Door zich te registreren, nemen deze mensen ook deel aan de randomized controlled trial die gekoppeld is aan Safewomen. We onderzoeken wat vrouwen in gewelddadige relaties het meest helpt. We merken nu dat vooral de video’s met ervaringen van andere vrouwen helpen en dat mensen iets terughoudender zijn om het forum en de chat te gebruiken.”

Welkom

Vrouwen die in een gewelddadige relatie zaten of zitten, melden zich bij de huisarts vaak met andere klachten, weet Oertelt-Prigione. “Je ziet deze vrouwen vaak terugkomen met moeilijk te identificeren klachten: bijvoorbeeld buikpijn of hoofdpijn. Het enige dat je als huisarts dan kunt doen, is voorzichtig vragen of er soms iets anders speelt. Noem het bijvoorbeeld stress of angst en ga niet direct op eventuele vermoedens van jezelf af. Dat is veel te direct. Wat vaak helpt bij een dergelijk gesprek is aan te geven dat geweld een mogelijke oorzaak was bij andere vrouwen met vergelijkbare klachten. Wat we vaak zien, is dat patiënten de eerste keer geen passend of een ontkennend antwoord geven, maar dat ze een volgend consult opener zijn. Ze zijn er dan vaak van bewust dan de arts vermoedens heeft, voor jouw verhaal dat het misschien niet goed gaat openstaat en dat het spannend is om daarover te vertellen. Laat de patiënt waarbij je vermoedens hebt van relatiegeweld altijd weten dat zij of hij welkom is.”

Schuldgevoel

De angst van vrouwen om te vertellen over partnergeweld heeft volgens Oertelt-Prigione meestal twee achterliggende oorzaken: “Veel vrouwen weten simpelweg niet zeker of zij zich in een gewelddadige relatie bevinden of niet. We zien partnergeweld nog altijd als fysieke mishandeling, maar er is natuurlijk ook psychisch geweld, seksueel misbruik of economisch misbruik. In de video’s op de website Safewomen vertellen vrouwen over hun ervaringen met deze vormen van misbruik, waardoor kijkers denken: ‘Ik ben niet alleen en het klopt dus inderdaad niet wat mij overkomt.’ Daarnaast speelt nog altijd het idee bij vrouwen dat zij zelf (mede) schuldig zijn aan het geweld. Ben je als huisarts eenmaal in gesprek met een patiënt die slachtoffer is van misbruik of geweld, benadruk dan altijd dat zij niets fout doet en dat het niet acceptabel is wat er gebeurt. Het is voor artsen vaak heel erg frustrerend als een persoon in de relatie blijft of niet toegeeft dat het flink mis is, maar dat moet je als arts accepteren. Mensen in relaties met geweld kiezen zelf hun moment, jij kunt alleen een aanbod doen om te ondersteunen”, aldus de hoogleraar.

Specifiek voor Nederland

Voor huisartsen die al in gesprek zijn met de patiënt is verwijzen naar Safewomen.nl ook een optie. Het project is als online hulpmiddel uniek in Europa. Dr. Oertelt-Prigione: “Er is een aantal andere online projecten geweest in Australië, de Verenigde Staten en Engeland, maar ons project is specifiek voor Nederland ontwikkeld.” Het onderzoek neemt zo’n achttien maanden in beslag. In 2020 worden de uitkomsten geëvalueerd en zal Safewomen.nl verder ontwikkeld worden om nog beter aan te sluiten bij de behoeften van de gebruikers.

Lees meer over:


Voor u geselecteerde artikelen

Casus: vrouw met hevige diarree en kortademigheid

Een vrouw klaagt over hevige diarree en kortademigheid. Daarnaast voelt zij zich zwak en is zij 10 kg afgevallen in de laatste 3 maanden. Wat is uw diagnose?

Videoconsult vs. fysiek consult: waar zitten de verschillen?

Broer en zus Martijn Stommel en Wyke Stommel onderzochten de verschillen tussen video- en fysieke consulten. Dit kan helpen bij goede implementatie van videoconsulten. “Patiënten moeten soms lang reizen. Dat is belastend, het kost tijd en meestal moet iemand mee.”

Zeven Routes naar een veerkrachtig zorgsysteem

Ons zorgstelsel kan duurzamer en menselijker terwijl ook kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid geborgd zijn, meent Steven de Waal in zijn boek. “De zorginstelling verandert in een platform: minder managers en meer horizontaal management tussen zorgprofessionals.”

Wat als… jouw onderzoek plotseling is geasso­cieerd met de tabaks­industrie?

De farmaceut die het promotieonderzoek van Wytse van den Bosch financierde, werd plotseling overgenomen door een tabaksmultinational. Wat doe je dan als onderzoeker? “Door deze indirecte affiliatie ben je plotseling niet meer welkom op wetenschappelijke congressen.”

Meer rolmodel­len nodig in het medisch onderwijs

“De gezondheidszorg moet een afspiegeling zijn van de samenleving, dat is nu niet zo”, vindt Rashmi Kusurkar, hoogleraar inclusie en motivatie in medisch onderwijs. Er is behoefte aan meer inclusiviteit en diversiteit binnen het medisch onderwijs.

Zo deal je met de onzin van influencers in je spreekkamer

Patiënten vertrouwen influencers soms meer dan hun eigen arts. Jolanda van Boven en Annemie Galimont vertellen over hun ervaringen hiermee in de spreekkamer en hoe hiermee om te gaan. “Wees als arts alert dat je de patiënt goed voorlicht over de mogelijke gevolgen.”

‘Kunst kan de zorg transformeren’

Om de problemen van het overbelaste zorgsysteem het hoofd te bieden, moet kunst een structurele plaats krijgen, pleit Tineke Abma. “We willen duurzame programma’s van bewezen interventies vergoed door de zorgverzekeraar.”

Casus: jongen met gepig­menteerde huid­afwijking

Een tienjarige jongen heeft een opvallende laesie op de rechterbovenarm. Bij navraag blijkt deze laesie al jaren aanwezig. In de familie komen geen melanomen voor. De jongen heeft een blanco voorgeschiedenis. Wat is uw diagnose?

Casus: man met klachten van moeizaam plassen

Een man komt met een doorgemaakte blaasontsteking op uw spreekuur. Plassen gaat al een paar jaar langzaamaan moeilijker en moeilijker. De straal is zwak, nogal eens sproeiend en er wordt bijna altijd wat nagedruppeld. Persen helpt niet echt. Wat is uw diagnose?

Iedere arts moet zich voorbereiden op een leven lang leren

Welzijn is een voorwaarde voor professionele en persoonlijke ontwikkeling. En dat is in de medische sector meer dan ooit een punt van zorg, vindt Marjolein van de Pol. “De nieuwe bewegingen moet je gewoon volgen, in welke fase van je carrière je ook zit.”


0
Laat een reactie achterx