DOQ

Huisartsen

Spoedzorg­keten: de com­mu­nicatie kan beter

De spoedzorg voor mensen met ernstige infecties laat steken vallen. In de keten gaat informatie verloren. “Zorgverleners schrijven niet altijd iets over de urgentie in de status. En nog vervelender: ze zijn het niet altijd met elkaar eens”, aldus SEH-arts Gideon Latten.

‘Beperkte kennis over Korsakov is knelpunt in de praktijk’

“De herkenning van Korsakov door huisartsen of specialisten op de spoedeisende hulp is niet makkelijk. Het wordt nogal eens aangezien voor dementie, waarvoor de behandeling heel anders is”, zegt Cynthia Vogeler, directeur Korsakov Kenniscentrum.

Geavan­ceerde long­functie­test niet nodig voor onderscheid astma/COPD

Astma en COPD zijn te onderscheiden op basis van medische voorgeschiedenis en spirometrie. Meer geavanceerde longfunctietesten verhogen het diagnostisch onderscheid tussen de twee ziektebeelden niet.

‘Apotheker, pak je rol in preventie en gezond­heids­bevordering’

“We hebben niet zes jaar gestudeerd voor enkel medicatiereviews, medicatiebewaking en ter hand stellen van geneesmiddelen. Lang niet al onze kennis en kwaliteiten worden benut”, vindt arts en apotheker Marianna Abadier.

‘In plaats van brandjes blussen, spoor je de pyromaan op’

Het Handboek Leefstijlgeneeskunde is onlangs herzien (deel over diabetes type 2) en aangevuld met een hoofdstuk over immunologie. “Door de coronapandemie zagen we de impact van leefstijl, zoals obesitas, op het verloop en overlijden bij COVID-19. Reden om ook breder te kijken naar het verband tussen leefstijl en immuunziektes”, aldus de auteurs Tamara de Weijer en Maaike de Vries.

Empathie in de spreekkamer: authentiek zijn is belangrijk

Waar begint empathie bij de arts en wat doet het met de patiënt? Kun je het leren of komt het vanzelf? Hoe is empathie in te passen in je professionele identiteit? In het boek ‘Empathie in de spreekkamer’ geeft ex-huisarts Frans Derksen informatie en praktische tips over verschillende aspecten van empathie in de communicatie tussen arts en patiënt.


Introductie eerste serious game over ADHD voor huisartsen

…MC Kinderplein te Rotterdam, in samenwerking met huisarts André de Gruijl. De ADHDgame is ontwikkeld voor huisartsen om kennis over een ADHD-consult bij kinderen en volwassenen te vergroten en basisvaardigheden…

Huisarts Merlijn: ‘Minder 65-plus vrouwen met heupfracturen dankzij bevolkingsonderzoek’

Screening in de huisartspraktijk van vrouwen vanaf 65 jaar zou veel osteoporose-gerelateerde botreuken kunnen voorkomen. Dit is de belangrijkste conclusie uit onderzoek van huisarts Thomas Merlijn.

Dr. Oertelt-Prigione: ‘Arts, wees niet te direct bij vermoedens partnergeweld’

Hoe kun je als arts een vrouw het beste helpen die te maken heeft met partnergeweld? Het project Safewomen.nl onderzoekt dit en biedt online ondersteuning. “We merken nu dat vooral de video’s met ervaringen van andere vrouwen helpen.”

Huisarts Boekhout: ‘Behandelwensgesprek waarborgt beter handelen naar de wens van de oudere zodra zich wél een crisis voordoet’

Huisartsen die oudere patiënten uitnodigen voor een behandelwensgesprek op het moment dat zij nog midden in het leven staan, maar wel al kwetsbaar zijn, weten precies hoe te handelen als er zich wél een gezondheidscrisis bij zo’n patiënt voordoet. Huisarts Inez Boekhout vertelt over deze pilot in haar regio.

Psychiater dr. Hoekstra: ‘Huisarts kan schadelijke gevolgen lithium voorkomen’

Huisartsen kunnen bij controle van patiënten die lithium gebruiken beter een 12-uursspiegel dan een 24-uursspiegel bepalen om lithiumintoxicatie op te sporen. Psychiater dr. Rocco Hoekstra heeft deze en andere tips voor huisartsen op een rij gezet op www.allesoverlitium.nl.

Longarts dr. Goosens over betere overdracht patiëntinformatie: ‘Concept Gezonde Longen verbetert de longzorg enorm’

Om zinnige en zuinige zorg aan chronisch longpatiënten te kunnen bieden, is het nuttig als longartsen inzage hebben in de huisartsendossiers. Vooral met het oog op het stijgende aantal longpatiënten in de toekomst. Reden voor longarts Martijn Goosens om het concept Gezonde Longen te ontwikkelen.

Voorspellend model voor tinnitus laat rol zien van comorbi­di­teiten

Maaike Rademaker hielp een voorspellingsmodel te ontwikkelen voor de aanwezigheid van tinnitus en klachten die daarbij horen. “Je zou dankzij het model als behandelaar kunnen voorsorteren, door bijvoorbeeld voorlichting te geven over het vermijden van lawaaischade.”

Oude operatie­techniek bij verzak­king beter dan nieuwe

Een onderzoek naar operatietechnieken bij baarmoederverzakkingen zorgde voor een verrassing. Roosje Enklaar ontdekte dat de Manchester operatie betere resultaten geeft dan een populaire nieuwe techniek. “Dit onderwerp leefde echt in de bekkenbodemwereld.”

Boek over veilige sedatie toepassen op de SEH moet angst wegnemen

Vier SEH-artsen schreven een boek over veilige sedatie op de SEH. Het is bedoeld als naslagwerk en cursusmateriaal, vertellen Mischa Veen en Daniëlle van Winden. “Uniek is dat de informatie ook gericht is op het voorkomen van traumatische ervaringen voor patiënten.”

Opnieuw discussie over rol kleine lucht­wegen bij rokers

Claire Cox deed onderzoek naar de rol van kleine luchtwegen bij (ex )rokers met of zonder astma en vond hierbij een aantal verrassende resultaten. “Ik denk zelf dat preventief monitoren de toekomst heeft, ook bij bijvoorbeeld gezonde rokers.”

Gepants: een ommekeer in de migraine­zorg?

De medicamenteuze behandeling van migraine is aan het veranderen dankzij de komst van de CGRP-remmers, sinds kort aangevuld met de gepants. Hans Carpay vertelt wat deze middelen voor de migrainezorg kunnen betekenen en weerlegt zorgen over de vergoeding hiervan.

Benader oudere patiënt met dikkedarmkanker multidisciplinair

Tot voor kort werden oudere patiënten met dikkedarmkanker geacht een intensieve behandeling niet aan te kunnen. Stijn Ketelaers laat zien dat dit beeld inmiddels is gekanteld. “We moeten breder kijken dan alleen naar de mortaliteit en morbiditeit.”

Mannen met Klinefelter syndroom bovengemiddeld gediscrimineerd

Een op de vijf mannen met Klinefelter syndroom ervaart discriminatie, constateert Sebastian Franik. “Het is zaak de mannen met Klinefelter – en ook hun ouders – voor te lichten en voor te bereiden op de mogelijke sociale gevolgen van de aandoening.”

Vrouwen met sepsis op SEH beter af dan mannen

Vrouwen die zich met sepsis op de SEH melden hebben een hogere kans te overleven dan mannen, vertelt Vera Wanrooij. “Het begrijpen van de verschillen is belangrijk om op termijn een gepersonaliseerde behandeling voor sepsis te ontwikkelen, met een betere overleving.”

Laat een belletje rinkelen bij nieuw gediag­nosti­ceerde RA-patiën­ten

Mannen met RA hebben een hoog risico op cardiovasculaire ziekte, vertelt Reinder Raadsen. Betere samenwerking tussen reumatologen en huisartsen is nodig. “Bedenk als behandelaar: is deze patiënt al gescreend? En als ik het te druk heb, wie kan ik het dan laten doen?”