DOQ

Huisartsen

Spoedzorg­keten: de com­mu­nicatie kan beter

De spoedzorg voor mensen met ernstige infecties laat steken vallen. In de keten gaat informatie verloren. “Zorgverleners schrijven niet altijd iets over de urgentie in de status. En nog vervelender: ze zijn het niet altijd met elkaar eens”, aldus SEH-arts Gideon Latten.

‘Beperkte kennis over Korsakov is knelpunt in de praktijk’

“De herkenning van Korsakov door huisartsen of specialisten op de spoedeisende hulp is niet makkelijk. Het wordt nogal eens aangezien voor dementie, waarvoor de behandeling heel anders is”, zegt Cynthia Vogeler, directeur Korsakov Kenniscentrum.

Geavan­ceerde long­functie­test niet nodig voor onderscheid astma/COPD

Astma en COPD zijn te onderscheiden op basis van medische voorgeschiedenis en spirometrie. Meer geavanceerde longfunctietesten verhogen het diagnostisch onderscheid tussen de twee ziektebeelden niet.

‘Apotheker, pak je rol in preventie en gezond­heids­bevordering’

“We hebben niet zes jaar gestudeerd voor enkel medicatiereviews, medicatiebewaking en ter hand stellen van geneesmiddelen. Lang niet al onze kennis en kwaliteiten worden benut”, vindt arts en apotheker Marianna Abadier.

‘In plaats van brandjes blussen, spoor je de pyromaan op’

Het Handboek Leefstijlgeneeskunde is onlangs herzien (deel over diabetes type 2) en aangevuld met een hoofdstuk over immunologie. “Door de coronapandemie zagen we de impact van leefstijl, zoals obesitas, op het verloop en overlijden bij COVID-19. Reden om ook breder te kijken naar het verband tussen leefstijl en immuunziektes”, aldus de auteurs Tamara de Weijer en Maaike de Vries.

Empathie in de spreekkamer: authentiek zijn is belangrijk

Waar begint empathie bij de arts en wat doet het met de patiënt? Kun je het leren of komt het vanzelf? Hoe is empathie in te passen in je professionele identiteit? In het boek ‘Empathie in de spreekkamer’ geeft ex-huisarts Frans Derksen informatie en praktische tips over verschillende aspecten van empathie in de communicatie tussen arts en patiënt.


Introductie eerste serious game over ADHD voor huisartsen

De eerste geaccrediteerde ADHDgame beoogt om kennis bij huisartsen over een ADHD-consult bij kinderen en volwassenen te vergroten en basisvaardigheden te verbeteren.

Huisarts Merlijn: ‘Minder 65-plus vrouwen met heupfracturen dankzij bevolkingsonderzoek’

Screening in de huisartspraktijk van vrouwen vanaf 65 jaar zou veel osteoporose-gerelateerde botreuken kunnen voorkomen. Dit is de belangrijkste conclusie uit onderzoek van huisarts Thomas Merlijn.

Dr. Oertelt-Prigione: ‘Arts, wees niet te direct bij vermoedens partnergeweld’

Hoe kun je als arts een vrouw het beste helpen die te maken heeft met partnergeweld? Het project Safewomen.nl onderzoekt dit en biedt online ondersteuning. “We merken nu dat vooral de video’s met ervaringen van andere vrouwen helpen.”

Huisarts Boekhout: ‘Behandelwensgesprek waarborgt beter handelen naar de wens van de oudere zodra zich wél een crisis voordoet’

Huisartsen die oudere patiënten uitnodigen voor een behandelwensgesprek op het moment dat zij nog midden in het leven staan, maar wel al kwetsbaar zijn, weten precies hoe te handelen als er zich wél een gezondheidscrisis bij zo’n patiënt voordoet. Huisarts Inez Boekhout vertelt over deze pilot in haar regio.

Psychiater dr. Hoekstra: ‘Huisarts kan schadelijke gevolgen lithium voorkomen’

Huisartsen kunnen bij controle van patiënten die lithium gebruiken beter een 12-uursspiegel dan een 24-uursspiegel bepalen om lithiumintoxicatie op te sporen. Psychiater dr. Rocco Hoekstra heeft deze en andere tips voor huisartsen op een rij gezet op www.allesoverlitium.nl.

Longarts dr. Goosens over betere overdracht patiëntinformatie: ‘Concept Gezonde Longen verbetert de longzorg enorm’

Om zinnige en zuinige zorg aan chronisch longpatiënten te kunnen bieden, is het nuttig als longartsen inzage hebben in de huisartsendossiers. Vooral met het oog op het stijgende aantal longpatiënten in de toekomst. Reden voor longarts Martijn Goosens om het concept Gezonde Longen te ontwikkelen.

‘Niet zelden krijgen vrouwen te horen dat het tussen de oren zit’

Siham Azahaf onderzoekt de impact van siliconen borstimplantaten en begeleidt vrouwen met gezondheidsklachten hiervan. “Er is veel discussie over de causaliteit. Maar wij zien consequent een typisch beeld van klachten dat verbetert na verwijdering van de implantaten.”

Pijn bij IC-opname is geas­socieerd met hoger risico op psycho­pathologie

Het hebben van pijn voorafgaand aan en na een IC-opname geeft een hogere kans op psychopathologie, stellen Mienke Rijsdijk en haar mede-onderzoekers. “Dit kan bijdragen aan vroegtijdige identificatie van patiënten die risico lopen op psychopathologie.”

‘Seksualiteit is een vergeten onderwerp in de spreek­kamer’

Henk Elzevier ontwikkelde Stichting Sick and Sex, die artsen helpt om patiënten betrouwbare informatie te bieden op het gebied van seksualiteit. “Als je informeert naar het seksleven van een patiënt, heb je tijd nodig om erop in te gaan. En die ontbreekt vaak.”

Omgeving bepalend voor kans op obesitas en cardio­vasculaire aandoeningen

Paul Meijer onderzocht obesogene wijken en de kans die die met zich meebrengen op obesitas en hoge bloeddruk. “Het is belangrijk om te achterhalen welke obesogene factoren in de omgeving van een patiënt een uitdaging vormen en daar het leefstijladvies op aan te passen.”

Verpleeg­kundig specialist behandelt zelfstandig buikpijn bij kinderen

Carin Bunkers, verpleegkundig specialist in het St. Antonius Ziekenhuis, werkt zelfstandig op haar polikliniek voor kinderen met chronische buikpijn, vaak zonder tussenkomst van de kinderarts. “Op mijn spreekuur maak ik graag gebruik van hypnotherapie.”

‘Waarom een patiënt rondrijden als hij zelf kan lopen?’

Waarom brengen we patiënten die goed ter been zijn in bed naar de OK? Dat vroeg colorectaal chirurg Tim Lubbers zich af. Hij startte de pilot ‘Lopend naar de OK’ en vertelt over de vele voordelen. “Patiënten bleken vooral behoefte te hebben aan controle.”

Plots gehoor­verlies als mogelijke voorspeller van vaat­problemen

Fieke Oussoren adviseert bij patiënten met plotsdoofheid de cardiovasculaire risicofactoren goed uit te vragen. Deze patiënten blijken een significant groter risico op een beroerte te lopen. “Denk aan: rookt iemand, heeft iemand verhoogde bloeddruk, enzovoort.”

Meer plaats voor duizelig­heid bij de neuroloog

Neurologen zouden meer kennis moeten nemen van duizeligheid, vindt neuroloog Meinie Seelen. Dat maakt het ziektebeeld concreter en daardoor inzichtelijker. “Slechts het topje van de ijsberg van mensen met duizeligheid wordt doorverwezen naar een neuroloog.”

Alertheid nodig op longschade door genees­middelen

Longschade door geneesmiddelen is een onderschat probleem. Multidisciplinaire samenwerking is nodig om longbijwerkingen te identificeren, vertelt Marjolein Drent. “Denk bij nieuwe klachten, ontstaan na het starten van bepaalde geneesmiddelen, aan een mogelijk verband.”