DOQ

Een dokter is geen monteur

Pieter Barnhoorn, huisarts, seksuoloog en docent aan het LUMC, pleit voor bezielde en bezielende zorg. In de praktijk komt dat neer op aandacht voor zingevingsvragen en het aangaan van echt contact met de patiënt. Zijn visie overstijgt het traditionele biomedische model en plaatst kanttekeningen bij het efficiëntiedenken in de zorg.  

Tijdens ons gesprek draagt Barnhoorn een trui met daarop de tekst ‘Ik moet helemaal niks’. Want artsen vertellen elkaar graag het verhaal dat ze van alles moeten. En dat is onterecht, legt hij uit. Een huisarts is vrij om verder te kijken dan het strikt biomedische. En vrij om consulttijd te verlengen zodat er de ruimte is voor echte gesprekken. Gesprekken over zingeving bijvoorbeeld, die mogelijk uitmonden in bezielde en bezielende zorg.

(Foto: Rogier Chang)

“We gaan snel van diagnose naar behandeling om het probleem – technisch – te kunnen oplossen”

Huisarts Pieter Barnhoorn

Waarom is bezielde en bezielende zorg belangrijk? Mensen willen toch gewoon beter worden?

“Vanuit ons huidige model bekijken we de verhalen van patiënten vooral als een biologisch probleem, als het mee zit met een psychosociaal sausje. Maar we gaan snel van diagnose naar behandeling om het probleem – technisch – te kunnen oplossen. Die benadering gaat voorbij aan een andere dimensie: zingeving. Ofwel, aandacht voor hoe iemand in leven staat, en de waarden die voor hem of haar belangrijk zijn in het leven. Als je echt contact maakt met de patiënt, ontstaat er een relatie waa

 

Aanmelden

Meld u gratis aan om toegang te krijgen tot DOQ,
waar zorgprofessionals kennis en visie delen.

Lees meer over:


Voor u geselecteerde artikelen

Aandacht voor sterven

Rozemarijn van Bruchem-Visser pleit voor meer aandacht voor het stervensproces van de patiënt vanuit de zorgverlener. “Het ontbreekt vaak aan kennis over de praktische aspecten. Dat maakt het lastig om het gesprek te openen voor veel zorgverleners.”

Taalbarrière en geen tolk? Geen passende zorg

“Sinds het ministerie van VWS in 2012 de subsidie voor landelijke tolkendiensten stopte zien we veel onwenselijke situaties. Zo kunnen we geen passende zorg bieden”, vertelt jeugdarts Petra de Jong. Ze zet zich in voor de campagne ‘Tolken terug in de zorg, alstublieft’.

Casus: man met veranderd defatiepatroon, krampen en borborygmi

Een man wordt gestuurd in verband met een veranderd defecatiepatroon, met krampen en borborygmi. Er is geen bloedverlies. De eetlust is normaal en er is geen gewichtsverlies. Wat is uw diagnose?

Casus: patiënt met veel jeuk

U ziet een zestienjarige patiënte met veel jeuk en een blanco voorgeschiedenis. Patiënte krijgt een corticosteroïd van de huisarts, maar dat helpt niet. Wat is uw diagnose?

Voer een open gesprek na diagnose dementie

Judith Meijers wil standaard een open gesprek over wensen en grenzen met mensen die net de diagnose dementie hebben gekregen. “Zorgprofessionals die deze gesprekken voeren, vertelden dat ze meer voldoening uit hun werk halen.”

Casus: man met bloedverlies per anum

Een man van 67 jaar komt omdat hij helder rood bloedverlies per anum heeft. Er zijn geen andere klachten, de eetlust is goed, hij is niet afgevallen. De familie anamnese is niet bijdragend. Wat is uw diagnose?

Familie­gesprekken op de IC: zo kan het morgen beter

Artsen kunnen familieleden van IC-patiënten beter betrekken als ze inspelen op hun wensen, concludeerde Aranka Akkermans. Hiervoor geeft ze concrete handvatten. “Artsen vullen intuïtief zelf in hoe de naasten betrokken willen worden.”

‘Practice what you preach’

Huisarts Chris Otten geeft praktische tips om leefstijl en preventie meer aandacht in de spreekkamer te geven. Wat werkt en wat beslist niet? “Ik máák tijd voor een leefstijlgesprek. Desnoods laat ik er mijn spreekuur voor uitlopen.”

‘Niet behandelen is ook een optie’

Existentieel behandelen gaat ervan uit dat een patiënt pas een weloverwogen beslissing kan maken als hij álle gevolgen kent. Tatjana Seute onderzoekt hoe dit het beste ingezet kan worden in de praktijk. “Het is belangrijk dat je als arts weet wie je tegenover je hebt.”

Casus: patiënt met gehoor­vermindering

Uw patiënt klaagt over gehoorvermindering rechts, die steeds hinderlijker wordt. Er zijn geen klachten van oorsuizen of duizeligheid. Als kind, weet hij te vertellen, is hij wel eens aan de oren geopereerd in zijn jeugd. Wat is uw diagnose?


0
Laat een reactie achterx
Lees ook: Aanmelden

Naar dit artikel »

Lees ook: Inloggen

Naar dit artikel »