DOQ

‘Practice what you preach’

In zijn duopraktijk in Leiden besteedt huisarts Chris Otten al jaren veel aandacht aan leefstijl en preventie. Collega-huisartsen inspireert hij – via trainingen bij Vereniging Arts en Leefstijl – hetzelfde te doen. Waarom is (extra) aandacht voor een gezonde leefstijl in de huisartsenzorg broodnodig? Wat werkt en wat beslist niet?

Chris Otten schrikt er keer op keer van: “In mijn praktijk zie ik steeds meer jonge patiënten met chronische aandoeningen, zoals overgewicht, diabetes en psychische nood. Veel jongeren komen nauwelijks buiten. Ze zitten veel achter een scherm en hebben weinig echte verbinding met anderen.” Otten wijst op de longitudinale studie van Waldinger aan de Harvard University.1 Die laat zien dat sociale relaties een cruciale rol spelen bij gezondheid. “Eenzaamheid is een even grote risicofactor voor overlijden als roken en overmatig alcoholgebruik.”

(Foto: Wouter Keuris Fotografie)

“Als huisartsen zelf geen gezonde leefstijl hebben, kunnen ze hun patiënten daar ook niet bij coachen”

Huisarts Chris Otten

Practice what you preach

Ook andere leefstijlfactoren, zoals ongezonde voeding of weinig slaap, spelen een rol bij de toename van chronische ziekten. Meer aandacht voor leefstijl in de spreekkamer is urgent, meent Otten. Maar waar te beginnen? “Practice what you preach”, luidt zijn antwoord op die vraag. “Als huisartsen zelf geen gezonde leefstijl hebben, kunnen ze hun patiënten daar ook niet bij coachen.” Zelf nam Otten zijn leefstijl onder de loep toen hij tijden

 

Aanmelden

Meld u gratis aan om toegang te krijgen tot DOQ,
waar zorgprofessionals kennis en visie delen.

Lees meer over:


Voor u geselecteerde artikelen

Aandacht voor sterven

Rozemarijn van Bruchem-Visser pleit voor meer aandacht voor het stervensproces van de patiënt vanuit de zorgverlener. “Het ontbreekt vaak aan kennis over de praktische aspecten. Dat maakt het lastig om het gesprek te openen voor veel zorgverleners.”

Taalbarrière en geen tolk? Geen passende zorg

“Sinds het ministerie van VWS in 2012 de subsidie voor landelijke tolkendiensten stopte zien we veel onwenselijke situaties. Zo kunnen we geen passende zorg bieden”, vertelt jeugdarts Petra de Jong. Ze zet zich in voor de campagne ‘Tolken terug in de zorg, alstublieft’.

Casus: man met veranderd defatiepatroon, krampen en borborygmi

Een man wordt gestuurd in verband met een veranderd defecatiepatroon, met krampen en borborygmi. Er is geen bloedverlies. De eetlust is normaal en er is geen gewichtsverlies. Wat is uw diagnose?

Een dokter is geen monteur

Pieter Barnhoorn pleit voor bezielde en bezielende zorg, waarbij contact met de patiënt centraal staat. Zijn visie overstijgt het traditionele biomedische model: “Waarom moet alles efficiënt en onpersoonlijk? Dat is toch niet de reden waarom mensen de zorg in gaan?”

Casus: patiënt met veel jeuk

U ziet een zestienjarige patiënte met veel jeuk en een blanco voorgeschiedenis. Patiënte krijgt een corticosteroïd van de huisarts, maar dat helpt niet. Wat is uw diagnose?

Voer een open gesprek na diagnose dementie

Judith Meijers wil standaard een open gesprek over wensen en grenzen met mensen die net de diagnose dementie hebben gekregen. “Zorgprofessionals die deze gesprekken voeren, vertelden dat ze meer voldoening uit hun werk halen.”

Casus: man met bloedverlies per anum

Een man van 67 jaar komt omdat hij helder rood bloedverlies per anum heeft. Er zijn geen andere klachten, de eetlust is goed, hij is niet afgevallen. De familie anamnese is niet bijdragend. Wat is uw diagnose?

Familie­gesprekken op de IC: zo kan het morgen beter

Artsen kunnen familieleden van IC-patiënten beter betrekken als ze inspelen op hun wensen, concludeerde Aranka Akkermans. Hiervoor geeft ze concrete handvatten. “Artsen vullen intuïtief zelf in hoe de naasten betrokken willen worden.”

‘Niet behandelen is ook een optie’

Existentieel behandelen gaat ervan uit dat een patiënt pas een weloverwogen beslissing kan maken als hij álle gevolgen kent. Tatjana Seute onderzoekt hoe dit het beste ingezet kan worden in de praktijk. “Het is belangrijk dat je als arts weet wie je tegenover je hebt.”

Casus: patiënt met gehoor­vermindering

Uw patiënt klaagt over gehoorvermindering rechts, die steeds hinderlijker wordt. Er zijn geen klachten van oorsuizen of duizeligheid. Als kind, weet hij te vertellen, is hij wel eens aan de oren geopereerd in zijn jeugd. Wat is uw diagnose?


1
0
Laat een reactie achterx
Lees ook: Aanmelden

Naar dit artikel »

Lees ook: Inloggen

Naar dit artikel »