DOQ

Ruth Wouters

Opgeleid als journalist en communicatieadviseur werkte ik lang op het snijvlak van tekstschrijven, communicatie en gezondheid.
In 2021 startte ik Ruth Redactie; een bureau voor redactie en tekstproducties op het gebied van gezondheid, welzijn en maatschappij. Als je de doelgroep door en door kent, wordt schrijven een stuk eenvoudiger. Dan kun je echt tot de kern komen.
Naast schrijven, redigeren en corrigeren begeleid ik producties zoals magazines, boeken, podcasts en video’s. Ook schrijf ik communicatieplannen en ik coach (beginnende) wetenschapsjournalisten en schrijvers.

Artikelen van Ruth Wouters

Zeven routes naar een veerkrachtig zorgsysteem

Ons zorgstelsel kan duurzamer en menselijker terwijl ook kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid geborgd zijn, meent Steven de Waal in zijn boek. “De zorginstelling verandert in een platform: minder managers en meer horizontaal management tussen zorgprofessionals.”

Iedere arts moet zich voorbereiden op een leven lang leren

Welzijn is een voorwaarde voor professionele en persoonlijke ontwikkeling. En dat is in de medische sector meer dan ooit een punt van zorg, vindt Marjolein van de Pol. “De nieuwe bewegingen moet je gewoon volgen, in welke fase van je carrière je ook zit.”

De zorgverlener als verwonderaar

Steeds meer resultaten wijzen uit dat een goed contact tussen de zorgverlener, het kind en de ouders, veel leed kan voorkomen. Piet Leroy zet zich in voor pijn- en traumavrije zorg bij kinderen. “Ik spreek nooit over lastige ouders, wel over kwetsbare ouders.”

Een dokter is geen monteur

Pieter Barnhoorn pleit voor bezielde en bezielende zorg, waarbij contact met de patiënt centraal staat. Zijn visie overstijgt het traditionele biomedische model: “Waarom moet alles efficiënt en onpersoonlijk? Dat is toch niet de reden waarom mensen de zorg in gaan?”

Familie­gesprekken op de IC: zo kan het morgen beter

Artsen kunnen familieleden van IC-patiënten beter betrekken als ze inspelen op hun wensen, concludeerde Aranka Akkermans. Hiervoor geeft ze concrete handvatten. “Artsen vullen intuïtief zelf in hoe de naasten betrokken willen worden.”

Een medifoor gebruiken in medische gesprekken: zeven tips

Een medifoor is een getekende metafoor die helpt bij het eenvoudig uitleggen van medische begrippen. Charlie Obihara is initiatiefnemer van het Medifoor platform en legt uit hoe ze te gebruiken. “Ook voor volwassenen is het goed om de informatie juist te verpakken.”

Een missie voor het kinderhart

Regina Bökenkamp, kindercardioloog, vertelt over de missie om Ghanees zorgpersoneel te trainen in het behandelen van hartafwijkingen bij kinderen. “De disposables bleken niet voorradig, batterijen waren leeg en er miste expertise om met het materiaal om te gaan.”

Een duik die indruk maakt

Koraaldermatitis: een zeldzame aandoening die duikers kunnen oplopen na contact met koraal. Maar ondanks de vervelende klachten die het kan geven is er in de wetenschappelijke literatuur weinig over te vinden. Pim Keurlings dook in het geheim van deze aandoening.

Medische hulp op onbekend terrein

Olav van Puijenbroek is arts bij de Verzekeraars Hulpdienst (VHD) en ontfermt zich dagelijks over Nederlanders die in den vreemde patiënt zijn. “Recent had ik een dossier van iemand op de Seychellen die gebeten was door een giftige, zeldzame kwal.”

Huisarts: zet je werkplezier in de spotlights!

Huisarts Sebastiaan van Beek draagt zijn liefde voor het huisartsenvak uit op verschillende podia. Naast het maken van podcasts en webinars combineert hij het werk als huisarts met een theateropleiding. Dit leert hem beter te doorgronden wat de patiënt nodig heeft.

‘Armoede is een ziekte’

Coassistent Amarylle van Doorn is bestuurder bij de CO2 -assistent, schrijft opinieartikelen over overconsumptie, verzorgt hulpacties voor Oekraïne en is net afgereisd naar Malawi voor haar laatste keuzecoschap. Een portret van een bevlogen arts en activist.

Ontregelde ademhaling heeft veel verborgen effecten

Stijn Mol en Carel van Wetering richtten een praktijk op, gericht op het diagnosticeren van disfunctioneel ademen en het aanleren van een goed adempatroon. “Het klachtenpatroon is zo breed dat het vaak lastig is om het verband met de ademhaling te ontdekken.”

Heeft de patiënt uw uitleg begrepen? Check met deze vragen

Huisarts Maarten Dekker wijst zorgverleners op de terugvraagmethode om te controleren of informatie goed is uitgelegd. “Bij de terugvraagmethode is het de bedoeling dat de arts de vraag ‘bij zichzelf’ houdt. Dus: ik wil graag weten of ik het goed heb uitgelegd.”

Anne Strik kreeg een burn-out. Nu helpt ze collega’s. Dit zijn haar tips.

Anne Strik dacht alles te kunnen, maar ging hard onderuit. Nu geeft ze lezingen en groepstrainingen om anderen te behoeden voor wat zij heeft meegemaakt. En zij zelf? “Het lukt me steeds beter om ‘nee’ te zeggen.”

Verplichte zelfzorg voor artsen? Antoinet Oostindiër vindt van wel

Steeds meer artsen zoeken hulp bij psychische klachten. Psychiater Antoinet Oostindiër leert hen de beschermende witte jas uit te doen. “Maak het normaal dat je een paar gesprekken voert nadat je iets naars hebt meegemaakt. Dat voorkomt veel ellende.”

Zo waarborgt Noordwest Ziekenhuis­groep de acute zorg

Op het nieuwe spoedplein vindt de triage plaats via één triagist, waarna patiënten direct doorgaan naar de juiste zorgverlener: een huisarts of SEH-arts. “Met elkaar hebben we veilige, acute zorg in Den Helder kunnen waarborgen”, aldus SEH-arts José van Dijke.

Eenvoudige scorelijst om delier hospice­patiënt te voorspellen

“Een uitgebreide screening op delier is een belasting voor zowel de patiënt als de verzorging. Zeker als het vaak gebeurt”, zegt huisarts Carla Juffermans. Zij onderzocht of de 10-item Risk Score List en een vereenvoudigde versie ervan bruikbaar zijn in het hospice om het risico op delier te voorspellen.

Samen beslissen: 5 tips voor verbetering

Het proces van samen beslissen lijkt zo simpel maar in de praktijk van alledag worden veel stappen overgeslagen. Wat gaat er mis? Ellen Driever, aios in het Isala Zwolle, promoveerde op dit onderwerp en geeft 5 bruikbare tips.

Gelijke waardering: ‘Er moet nog veel gebeuren’

Het pleidooi voor gelijke waardering in de oratie ‘Diversiteit, celtherapie en bloedbeginsel’ van hoogleraar inwendige geneeskunde Mette Hazeberg leidde tot ophef. “Dat bevestigde mijn oproep tot bewustwording van waarderings-verschillen in zorg, wetenschap en onderwijs.”

Wat vindt de patiënt werkelijk belangrijk?

“Een professional redeneert vooral vanuit ziekte en behandelopties, terwijl de patiënt uitgaat vanuit zijn persoonlijke situatie”, zegt onderzoeker Carla Bastemeijer. Zij onderzocht wat de patiënt werkelijk belangrijk vindt en ontwikkelde een compacte, simpele vragenlijst waarmee de zorg echt te verbeteren is.

Verpleeg­zorg als oplossing voor personeels­tekort

Als Medisch Assistent Verpleegzorg (MAV) kun je complementair aan de verpleging en verzorgenden binnen de ouderenzorg werken. Projectleider MAV Brechje Brouwer: “Coassistenten die in hun wachttijd voor coschappen als MAV’er werken, worden straks niet in het diepe gegooid.”

Succesvolle netwerkzorg: wat is hiervoor nodig?

“Een arts kan nog zo deskundig zijn, als de structuur eromheen niet op orde is, zal het effect van een behandeling niet optimaal zijn”, meent hoogleraar, politicus en afdelingshoofd Intensive Care, Peter van der Voort.

Arts op vakantie: zó schakel je effectief af!

Coach Sietske de Haan ziet ze vaak: artsen die maar gaan, gaan, gaan, sterk betrokken bij hun patiënten. Hoe maak je dan de omslag naar een ander ritme? “Vaak krijg je juist dan inzichten over hoe dingen anders kunnen.”

‘Wij artsen zijn ook verant­woorde­lijk voor het klimaat’

De CO2-uitstoot van de Nederlandse zorg bedraagt 7% van de totale CO2-voetafdruk. Daarom richtte Anne Rosendaal in 2020 De Klimaat Dokter op. “Jouw bijdrage, hoe klein ook, doet ertoe.”

Een hete zomer voor de ziekenhuisarts

Minister Kuipers wil de opleiding van ziekenhuisartsen niet structureel financieren. Margot Van Ingen-Stokbroekx benadrukt de kracht van de ziekenhuisarts: “Zij overzien het geheel, coördineren, leveren laag-complexe zorg, overleggen met de betrokken specialisten, met de huisarts en zorgen dat artsen in opleiding niet ingezet worden voor algemene taken.”

Anderhalve­lijnszorg: lessen en successen van Regiopoli Drachten

Eén van de eerste anderhalvelijnspoli’s startte in 2015 in Drachten. “We hebben flink moeten knokken, maar de poli staat nu als een huis”, aldus Wim Brunninkhuis, inmiddels gepensioneerd huisarts en een van de oprichters.

‘Bescherming van gezondheid vraagt om eigentijdse media’

Basisarts en medisch mediamaker Christaan Vermaas ziet een grote kloof tussen de medische wereld en die van de burger. “Betrouwbare informatie moet voor iedereen toegankelijk worden en zorgverleners moeten bereid zijn om starre overtuigingen los te laten. Ik probeer bij te dragen aan verandering.”

Corona heeft motivatie van artsen flink op de proef gesteld

“Iedereen heeft aandacht nodig, óók de artsen die niet in de frontlinie werken”, concludeert huisarts en onderzoeker Myra van den Goor. “Gevoelens van roeping en kameraadschap werden in coronatijd behoorlijk op de proef gesteld en verdienen nazorg.”

Besturen in de zorg? Zoek naar gemeen­schappe­lijke belangen

“Minister Kuipers zou trots moeten zijn op wat medisch specialisten de afgelopen jaren met elkaar hebben bereikt.” Consultant en zorgbestuurder Boldewijn Noordveld vindt de opstelling van de overheid demotiverend en de discussie over verplichten van dienstverband achterhaald.

Begrijpelijk informeren als voorwaarde voor goed behandelen

Meer dan een miljoen berichten zijn al verstuurd vanuit zorginformatieplatform Inforium dat een ongekende groei doormaakt. “Gemakkelijk in gebruik, en we zorgen ook dat alle beschikbare content begrijpelijk is voor álle patiënten. Dat leidt tot efficiënte consulten en behandelingen”, aldus KNO-arts Markus Oei.

Waardegedreven zorg: ‘We moeten integraler denken en werken’

Gepersonaliseerd kijken naar uitkomsten én naar kosten; dat is de essentie van waardegedreven zorg, vindt reumatoloog Angelique Weel-Koenders. Zij werd eind 2021 hoogleraar Bewijsgestuurde waardecreatie in de patiëntenzorg. “Die benoeming is voor mij een grote waardering voor wat ik tot nu toe gedaan heb en een aanmoediging om mijn toekomstige plannen uit te voeren.”

Huisartsen­tekort: Deltaplan verleidt huisartsen tot vestigen in Twente

Hoe zorgen we dat meer huisartsen zich in Twente vestigen? Wat is er nodig om stoppende huisartsen voor te bereiden op overname van hun praktijk? Rond deze vragen heeft de stuurgroep Continuïteit Huisartsenzorg een Deltaplan opgesteld vol praktische en strategische handvatten. “Nu ben ik wel optimistisch over de toekomst” stelt Marieke Nijhof, huisarts en lid van de stuurgroep.

Hersenletsel op het sportveld verdient serieuze aandacht

Sport is een gezond en leuk tijdverdrijf, maar het heeft ook risico’s, zoals mogelijk hersenletsel. De NVN kent daarom een werkgroep Sport & Neurologie. Bestuurslid Dorus Fennis: “Sporters, en zeker topsporters, hebben een specifieke benadering nodig. Vanuit ons netwerk proberen we dat te bieden.”