Effecten van SGLT2-remming op cardiale en renale parameters

mm
Daniël Dresden
Redactioneel,
29 januari 2021

De placebogecontroleerde Empire HF-trial evalueerde de effecten van de SGLT2-remmer empagliflozine bij patiënten met hartfalen met een verminderde ejectiefractie (HFrEF). In JAMA Cardiology verscheen een analyse naar de effecten linkerventrikelvolumes, massa en functioneren en in The Lancet. Diabetes & Endocrinology een analyse van de renale uitkomsten.

In de afgelopen jaren hebben meerdere cardiovasculaire uitkomststudies aangetoond dat natrium-glucose cotransporter 2 (SGLT2)-remmers bij patiënten met type 2-diabetes mellitus (T2DM) de ontwikkeling van hartfalen kunnen voorkomen en de levensduur van patiënten zonder hartfalen kunnen verlengen. In vervolgonderzoek zijn vergelijkbare effecten gevonden bij patiënten met manifest hartfalen.

Het primaire doel was om het effect op het NT-proBNP te onderzoeken. Secundaire eindpunten waren onder meer cardiale biomarkers, functioneren en hemodynamica, metabole en renale parameters, niveau van dagelijks activiteiten en kwaliteit van leven.

(Foto: Pixabay)

Cardiale uitkomsten

Een verkennende post-hoc analyse evalueerde de uitkomsten van 190 patiënten. Van hen had 51,1% ischemische HFrEF en 12,6% had T2DM; de gemiddelde linkerventrikelejectiefractie was 29%. De behandeling met empagliflozine resulteerde in een significante afname van de linkerventrikel eindsystolische volume-index (-4,3 ml/m2; p = 0,04), de linkerventrikel eind-diastolische volume-index (-5,5 ml/m2; p = 0,03) en de linker atriale volume-index (-2,5 ml/m2; p = 0,04) in vergelijking met placebo na 12 weken. Er was geen verandering in linkerventrikelejectiefractie (1,2%; p = 0,32). Deze bevindingen waren consistent tussen subgroepen.

Renale uitkomsten

In de Empire HF Renal-studie zijn de effecten van empagliflozine op het geschatte extracellulaire volume, het geschatte plasmavolume en de gemeten glomerulaire filtratiesnelheid (GFR) onderzocht bij patiënten met HFrEF. Van de 391 gerekruteerde patiënten werden 120 (31%) willekeurig toegewezen aan empagliflozine of placebo. 105 patiënten (88%) hadden geen diabetes.

Behandeling met empagliflozine resulteerde in een afname van het geschatte extracellulaire volume (gecorrigeerd gemiddeld verschil -0,12 liter; p = 0,00056), het geschatte plasmavolume (-7,3%; p <0,0001) en de gemeten glomerulaire filtratiesnelheid (-7,5 ml/min; p = 0,00010) in vergelijking met placebo. Veranderingen in het vloeistofvolume kunnen een belangrijk mechanisme zijn dat ten grondslag ligt aan de gunstige klinische effecten van SGLT2-remmers.

Vijf van de 60 patiënten (8%) in de empagliflozine-groep en drie van de 60 patiënten (5%) in de placebogroep hadden één of meerdere ernstige adverse events.

Conclusies

In bovengenoemde kleine kortetermijnanalyse ging empagliflozine gepaard met een bescheiden afname van het linkerventrikel- en linkeratriumvolume, maar er was geen effect op de ejectiefractie. De andere analyse toonde dat bij HFrEF-patiënten empagliflozine resulteerde in een afname van het geschatte extracellulaire volume, het geschatte plasmavolume en de gemeten GFR na 12 weken. Er moet nader onderzocht worden wat de effecten van SGLT2-remming zijn bij een langere behandelduur.


Referenties: Omar M, Jensen, Ali M, et al. Associations of Empagliflozin With Left Ventricular Volumes, Mass, and Function in Patients With Heart Failure and Reduced Ejection Fraction: A Substudy of the Empire HF Randomized Clinical Trial. JAMA Cardiol. 2021;e206827.doi: 10.1001/jamacardio.2020.6827. Online ahead of print. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33404637/, https://jamanetwork.com/journals/jamacardiology/article-abstract/2774809
Jensen J, Omar M, Kistorp C, et al. Effects of empagliflozin on estimated extracellular volume, estimated plasma volume, and measured glomerular filtration rate in patients with heart failure (Empire HF Renal): a prespecified substudy of a double-blind, randomised, placebo-controlled trial. Lancet Diabetes Endocrinol. 2021;9:106-116. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33357505/, https://www.thelancet.com/journals/landia/article/PIIS2213-8587(20)30382-X/fulltext

, ,
Deel dit artikel