DOQ

Effecten van SGLT2-remming op cardiale en renale parameters

De placebogecontroleerde Empire HF-trial evalueerde de effecten van de SGLT2-remmer empagliflozine bij patiënten met hartfalen met een verminderde ejectiefractie (HFrEF). In JAMA Cardiology verscheen een analyse naar de effecten linkerventrikelvolumes, massa en functioneren en in The Lancet. Diabetes & Endocrinology een analyse van de renale uitkomsten.

In de afgelopen jaren hebben meerdere cardiovasculaire uitkomststudies aangetoond dat natrium-glucose cotransporter 2 (SGLT2)-remmers bij patiënten met type 2-diabetes mellitus (T2DM) de ontwikkeling van hartfalen kunnen voorkomen en de levensduur van patiënten zonder hartfalen kunnen verlengen. In vervolgonderzoek zijn vergelijkbare effecten gevonden bij patiënten met manifest hartfalen.

Het primaire doel was om het effect op het NT-proBNP te onderzoeken. Secundaire eindpunten waren onder meer cardiale biomarkers, functioneren en hemodynamica, metabole en renale parameters, niveau van dagelijks activiteiten en kwaliteit van leven.

(Foto: Pixabay)

Cardiale uitkomsten

Een verkennende post-hoc analyse evalueerde de uitkomsten van 190 patiënten. Van hen had 51,1% ischemische HFrEF en 12,6% had T2DM; de gemiddelde linkerventrikelejectiefractie was 29%. De behandeling met empagliflozine resulteerde in een significante afname van de linkerventrikel eindsystolische volume-index (-4,3 ml/m2; p = 0,04), de linkerventrikel eind-diastolische volume-index (-5,5 ml/m2; p = 0,03) en de linker atriale volume-index (-2,5 ml/m2; p = 0,04) in vergelijking met placebo na 12 weken. Er was geen verandering in linkerventrikelejectiefractie (1,2%; p = 0,32). Deze bevindingen waren consistent tussen subgroepen.

Renale uitkomsten

In de Empire HF Renal-studie zijn de effecten van empagliflozine op het geschatte extracellulaire volume, het geschatte plasmavolume en de gemeten glomerulaire filtratiesnelheid (GFR) onderzocht bij patiënten met HFrEF. Van de 391 gerekruteerde patiënten werden 120 (31%) willekeurig toegewezen aan empagliflozine of placebo. 105 patiënten (88%) hadden geen diabetes.

Behandeling met empagliflozine resulteerde in een afname van het geschatte extracellulaire volume (gecorrigeerd gemiddeld verschil -0,12 liter; p = 0,00056), het geschatte plasmavolume (-7,3%; p <0,0001) en de gemeten glomerulaire filtratiesnelheid (-7,5 ml/min; p = 0,00010) in vergelijking met placebo. Veranderingen in het vloeistofvolume kunnen een belangrijk mechanisme zijn dat ten grondslag ligt aan de gunstige klinische effecten van SGLT2-remmers.

Vijf van de 60 patiënten (8%) in de empagliflozine-groep en drie van de 60 patiënten (5%) in de placebogroep hadden één of meerdere ernstige adverse events.

Conclusies

In bovengenoemde kleine kortetermijnanalyse ging empagliflozine gepaard met een bescheiden afname van het linkerventrikel- en linkeratriumvolume, maar er was geen effect op de ejectiefractie. De andere analyse toonde dat bij HFrEF-patiënten empagliflozine resulteerde in een afname van het geschatte extracellulaire volume, het geschatte plasmavolume en de gemeten GFR na 12 weken. Er moet nader onderzocht worden wat de effecten van SGLT2-remming zijn bij een langere behandelduur.


Referenties: Omar M, Jensen, Ali M, et al. Associations of Empagliflozin With Left Ventricular Volumes, Mass, and Function in Patients With Heart Failure and Reduced Ejection Fraction: A Substudy of the Empire HF Randomized Clinical Trial. JAMA Cardiol. 2021;e206827.doi: 10.1001/jamacardio.2020.6827. Online ahead of print. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33404637/, https://jamanetwork.com/journals/jamacardiology/article-abstract/2774809
Jensen J, Omar M, Kistorp C, et al. Effects of empagliflozin on estimated extracellular volume, estimated plasma volume, and measured glomerular filtration rate in patients with heart failure (Empire HF Renal): a prespecified substudy of a double-blind, randomised, placebo-controlled trial. Lancet Diabetes Endocrinol. 2021;9:106-116. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33357505/, https://www.thelancet.com/journals/landia/article/PIIS2213-8587(20)30382-X/fulltext

Lees meer over:


Voor u geselecteerde artikelen

Casus: jonge patiënt met heftige oorpijn

De 9-jarige patiënt voor u heeft de hele nacht heftige oorpijn gehad rechts. Zijn gehoor is beiderzijds goed en hij heeft geen koorts. Hij is een weinig snotterig. Wat is uw diagnose?

In Search of Stories brengt levens­verhalen tot leven

Het onderzoeksproject ‘In Search of Stories’, geleid door oncoloog Hanneke van Laarhoven, brengt verhalen van ongeneeslijk zieke patiënten tot leven. “De analyse van deze verhalen biedt inzichten die met traditionele methoden vaak over het hoofd worden gezien.”

‘Het preferentiebeleid gaat binnen nu en vier jaar op de schop’

Het preferentiebeleid is volledig doorgeslagen en moet hoognodig op de schop, vindt Aad de Groot, directeur van Zorgverzekeraar DSW. “Het is lastig te berekenen, maar we vermoeden wel dat door de lage prijzen juist andere kosten kunnen toenemen.”

‘Dokters voelen zelf de paradox van samen beslissen in de spreek­kamer’

Samen beslissen kan patiënten tijdelijk veel stress en onzekerheid bezorgen, blijkt uit onderzoek van Inge Henselmans. “Wij staan helemaal achter de beweging van samen beslissen, maar vonden dat er ook oog moest zijn voor de negatieve aspecten ervan.”

‘Het ziekenhuis kan ook zonder lachgas’

Nicolaas Sperna Weiland geeft inzicht in de duurzaamheid van lachgas. “Ik denk persoonlijk dat er ook andere pijnstilling voorhanden is om kortdurend comfort te geven. Vaak met betere pijnstillende effecten en minder nadelige milieueffecten.”

Stop met jezelf onder­mijnen: vijf stappen tegen het imposter syndroom

Bang om door de mand te vallen, prestatiegericht, conflictvermijdend? Veel jonge artsen hebben last van het imposter syndroom. Moniek de Boer geeft praktische tips. “Het ontwikkelen van een gezonde werk-privé balans en het accepteren van kwetsbaarheid is cruciaal.”

Casus: patiënt met huidkleurige papel op de rug

Een 54-jarige vrouw meldt zich bij de huisarts met een huidkleurige papel op de rug. Mevrouw heeft in haar voorgeschiedenis een basaalcelcarcinoom (BCC) gehad van het gelaat. In haar familie komt geen huidkanker voor. Wat is uw diagnose?

Waarom moet ik als arts aandacht hebben voor lhbtiq+?

Zichtbaarheid en veiligheid zijn belangrijk bij het omgaan met lhbtiq+-ers in de zorg, pleit longarts Karin Pool. Ze geeft praktische tips voor zorgverleners en zorginstellingen. “Met kleine aanpassingen, bijvoorbeeld in taalgebruik, maak je al een groot verschil.”

De overgang: hormoon­therapie helpt, maar is geen wonder­middel

Gynaecoloog Dorenda van Dijken promoot hormoontherapie bij overgangsklachten, maar noemt het geen wondermiddel voor de gezondheid op langere termijn. “We kunnen als artsen zeggen dat je de overgang moet omarmen, maar ik vind dat elke vrouw dat zelf bepaalt.”

Casus: man met opgezette en verkleurde gewrichten en zwelling linkeroor

Een 52-jarige man klaagt over pijnlijke en stijve handen. De gewrichten van beide handen en vingers zijn opgezet en blauw-paars verkleurd. Verder heeft hij klachten van moeheid en malaise. Hij heeft geen koorts. Wat is uw diagnose?


0
Laat een reactie achterx