DOQ

Mannen met Klinefelter syndroom bovengemiddeld gediscrimineerd

Een op de vijf mannen met Klinefelter syndroom ervaart discriminatie. Mede daardoor zijn zowel hun kwaliteit van leven als hun sociaaleconomische status gemiddeld lager dan die bij gezonde leeftijdsgenoten. Dit constateert gynaecoloog Sebastian Franik op basis van uitkomsten van de Europese dsd-LIFE studie. 

Ongeveer een op de 600 mannen komt ter wereld met één (soms zelfs twee of drie) extra X-chromosoom, in de medische wereld aangeduid als Klinefelter syndroom. “Aanvankelijk valt er aan de jongens met Klinefelter weinig op”, vertelt Sebastian Franik. “Ze hebben een kleine testis en ontwikkelen zich cognitief iets langzamer dan gemiddeld, meer niet. Later is er een verhoogde kans op het ontwikkelen van chronische ziekten, zowel lichamelijk als psychisch, op leerproblemen en op onvruchtbaarheid. Een deel van hen krijgt in de puberteit in meer of mindere mate last van borstvorming. Daarnaast zijn ze gemiddeld wat trager in redeneren en minder sociaal begaafd, hetgeen zich kan uiten in moeite hebben met aangaan van vriendschappen en relaties.” Die kenmerken zijn echter bij de meeste jongens en mannen met Klinefelter niet heel opvallend aanwezig. Franik: “Dat blijkt ook uit een Deense studie, die uitwijst dat ongeveer drie op de vier mannen met Klinefelter hun gehele leven niet weten dat zij dit chromosomale syndroom hebben.”

“Een groot deel van de mannen met Klinefelter meldde dat hun kwaliteit van leven negatief werd beïnvloed door discriminatie”

Gynaecoloog Sebastian Franik

Gevalideerde vragenlijsten

Franik doet naast zijn werk als gynaecoloog in Kleef sinds enkele jaren promotieonderzoek in het Radboudumc naar mannen met Klinefelter. “Dat onderzoek komt deels voort uit dsd-LIFE, een Europees project in zes landen naar medische aandoeningen die worden veroorzaakt door een disbalans in de werking van hormonen, gonaden of chromosomen.”1 Binnen dit project zijn in 2014 met behulp van verschillende gevalideerde vragenlijsten diverse aspecten van het leven in kaart gebracht bij ruim 200 mannen met gediagnosticeerd Klinefelter, allen ouder dan 16 jaar. “Voor mijn promotieonderzoek werk ik daarvan een aantal aspecten uit, waaronder kwaliteit van leven, sociaaleconomische status en fertiliteit.”

Afgelopen zomer publiceerden Franik en zijn collega’s de uitkomsten van analyses van kwaliteit van leven.2 “We hebben de uitkomsten bij de mannen met Klinefelter vergeleken met een referentiepopulatie van ruim 1300 gezonde mannen van vergelijkbare leeftijd. Zij hadden in een Brits onderzoek in 2012 dezelfde vragenlijsten ingevuld. Daarnaast hadden we uit datzelfde Britse onderzoek nog gegevens van een kleine 80 mensen met een chronische psychiatrische aandoening.”

Discriminatie

De analyse laat zien dat mannen met Klinefelter gemiddeld een significant lagere algehele kwaliteit van leven rapporteren dan hun gezonde leeftijdsgenoten. “Op zich was dat niet onverwacht. Eerdere kleine studies en ook onze eigen klinische ervaring wees al in die richting. Wel opvallend is dat een groot deel van de mannen met Klinefelter meldde dat hun kwaliteit van leven negatief werd beïnvloed door discriminatie. Maar liefst een op de vijf mannen ervoer discriminatie in hun dagelijks leven. Dat is des te opvallender aangezien, zoals gezegd, de symptomen van Klinefelter meestal niet opvallend zijn.” Ook uitgesplitst naar verschillende domeinen – fysiek, psychisch en sociaal – scoorden de mannen met Klinefelter op alle domeinen gemiddeld lager dan de gezonde mannen. Franik: “Maar dat is ook het geval bij mensen met een chronische lichamelijke aandoening als astma of reuma. In vergelijking met onze referentiegroep van mannen met een psychische aandoening noteerden de mannen met Klinefelter echter een betere kwaliteit van leven.”

“Het is zaak de mannen met Klinefelter voor te bereiden op de mogelijke sociale gevolgen van de aandoening”

Lagere opleiding

In een eerdere publicatie3 heeft Franik laten zien dat de mannen met Klinefelter ook wat betreft sociaaleconomische status gemiddeld lager scoren dan hun gezonde leeftijdsgenoten. “Daarbij speelt waarschijnlijk de gemiddeld iets lagere opleiding een rol als ook de in onze meest recente analyse geconstateerde bovengemiddelde mate van ervaren discriminatie.”

Franik: “Als zorgverleners weten we nu beter aan welke zaken we, buiten de puur lichamelijke kanten van de aandoening zoals testosteronssuppletie vanaf de puberteit, in de consulten aandacht zouden moeten besteden. Het is zaak de mannen met Klinefelter – en ook hun ouders – voor te lichten en voor te bereiden op de mogelijke sociale gevolgen van de aandoening. En hen te ondersteunen de negatieve gevolgen het hoofd te bieden. Daarbij is wat mij betreft ook een belangrijke rol weggelegd voor de patiëntenvereniging.”

Referenties:

  1. dsd-LIFE
  2. Franik S, Fleischer K, Kortmann B, et al. Quality of life in men with Klinefelter Syndrome – a multicentre study.  Endocr Connect. 2023 Aug 1: Online ahead of print.
  3. Franik S, Fleischer K, Kortmann B, et al. The impact of Klinefelter syndrome on socioeconomic status: a multicenter study.  Endocr Connect. 2022; 11: e220010.
Lees meer over:


Voor u geselecteerde artikelen

Casus: man met koorts, malaise en huiduitslag

Een 36-jarige man heeft klachten van koorts, malaise en huiduitslag. Hij is 3 weken geleden teruggekeerd van een vakantie naar Bangkok. Wat is uw diagnose?

Spraakherkenning zorgt voor minder administratielast

Spraakherkenning leidt tot snelle, efficiënte dossiervoering voor de arts. Harm Wesseling legt uit hoe dit in de praktijk wordt gebruikt en welke winst er behaald kan worden. “Artsen kunnen eerder hun rapportage afronden. Dat hoeven ze dan niet ’s avonds nog te doen.”

Verlies­sensitief werken in de zorg

Artsen: herken en erken verlies bij de patiënten, stelt Herman de Mönnink. Hiermee kunnen leed en complicaties worden voorkomen. “Op het moment dat je ruimte neemt voor je eigen emotionele werkstress, kun je ook ruimte nemen voor de kant van de patiënt.”

Casus: patiënt met pijnlijke oorschelp en gewrichtsklachten

Dit is de tweede keer dat u deze 32-jarige patiënt ziet met dezelfde klacht. Vandaag gaat de pijnlijke rechter oorschelp ook gepaard met gewrichtsklachten. Het gehoor is goed en patiënt heeft geen neusobstructie of een inspiratoire stridor. Er is geen trauma in de anamnese. Wat is uw diagnose?

Casus: man met buikklachten en veranderd defecatiepatroon

Een man wordt gestuurd naar de polikliniek in verband met geleidelijk toenemende buikklachten met een verandering van het defecatiepatroon. Er is een normale eetlust, geen vermagering. Er is geen bloedverlies per anum. Bij lichamelijk onderzoek worden geen afwijkingen gevonden. Wat is uw diagnose?

AI-gestuurd model verbetert doorstroom

Esther Janssen ontwikkelde een AI-gestuurd model dat voor de operatie al voorspellingen doet over het ontslagmoment van een patiënt en de benodigde nazorg, en zo de doorstroom te verbeteren. “Hiermee kun je eerder schakelen, door nazorgpartners te benaderen.”

SPAT voor allergietesten

Senne Gorris bedacht de SPAT: een automatische machine die alle allergiekrasjes in een keer zet. Dit maakt de testen betrouwbaarder en sneller. “De resultaten zijn na een kwartier bekend en overal waar de SPAT wordt gebruikt zijn de testen en dus de uitslagen gelijk.”

Machte­loosheid drijft artsen tot ‘medische gas­lighting’

De uitdrukking ‘medische gaslighting’ popt steeds vaker op in discussies onder ontevreden patiënten en in de medische wereld zelf. Marlies van Hemert legt uit wat dit betekent en hoe om te gaan met de patiënt als een diagnose uitblijft. “Bescheidenheid helpt.”

Casus: patiënt met probleem bij uitsteken tong

Uw 24-jarige ietwat schuchtere patiënt 'steekt' zijn tong direct naar u uit als u vraagt wat u voor hem kan doen. Daarna vervolgt hij dat hij maar één probleem heeft... Wat is uw diagnose?

‘Toen ik weer een witte jas aan mocht, telde ik weer mee als mens’

Vluchtelingstudenten kunnen in het UMCU hun geneeskundestudie afmaken. Dit helpt hen, maar is ook zinvol voor de Nederlandse arts, vertelt Eva Stortelder. “Er is heel veel behoefte. Het gaat om honderden potentiële collega’s die toegang tot het medisch netwerk willen.”


0
Laat een reactie achterx