DOQ

‘Waardegedreven zorg zou in het DNA moeten zitten van iedere zorgverlener’

Lagere mortaliteit, minder hartinfarcten, snellere behandelingen, kortere ziekenhuisopnames, betere informatievoorziening voor de patiënt. Werken volgens de principes van waardegedreven zorg levert veel op, blijkt uit de zorguitkomsten van het Hartcentrum van het Catharina Ziekenhuis. Projectleider Daniela Schulz: “Data vormen het fundament van de verbetercyclus die we continu doorlopen.”

De basis van de waardegedreven zorg ligt in de dataverzameling van uitkomsten zoals complicaties en kwaliteit van leven, en van bijvoorbeeld resultaten van benchmarken met andere hartcentra. “We werken daar continu aan,” vertelt Daniela Schulz. “De data geeft ons de informatie die nodig is om verbeteracties te selecteren en in gang te zetten.”
Om dat goed te kunnen doen, werkt het Hartcentrum van het Catharina Ziekenhuis met een commissie Kwaliteit. Dit is een multidisciplinair team bestaande uit een interventiecardioloog, een elektrofysioloog, twee cardiothoracaal chirurgen, promovendi, een manager en Schulz als projectleider. “De commissie komt twee keer per maand bij elkaar om de data te analyseren, de verbetercyclus te bespreken en verbeteracties te selecteren. Vervolgens monitoren we deze verbeteracties, om te zien of ze succesvol zijn.”

“Na een van onze verbeteracties zagen we een lagere mortaliteit en minder hartinfarcten”

Projectleider Daniela Schulz

In shock

Het selecteren op verbeteracties is niet eenvoudig, legt Schulz uit. Soms slaat een behandeling minder goed aan bij een patiënt. Komt dat dan door de zorg die tekortschiet of door de specifieke kenmerken van die ene patiënt? “Bij een patiënt die in shock binnenkomt, erg oud is en bovendien comorbiditeit heeft, is de kans klein dat we diens overlijden of onverwachte complicaties hadden kunnen voorkomen. Daar had een verbetercyclus vermoedelijk niets aan veranderd. We doen daarom altijd zorgvuldig dossieronderzoek, voordat we tot verbeteracties overgaan.”

OPTIMIZE-PCI

Het Hartcentrum werkt al tien jaar volgens waardegedreven zorg. Dat heeft de afgelopen jaren veel opgeleverd. “Een van onze verbeteracties was om laagdrempelig nadilatatie toe te passen bij patiënten na een dotterbehandeling (PCI). In de jaren daarna zagen we een lagere mortaliteit en minder hartinfarcten. Op basis van deze uitkomsten heeft de Nederlandse Hart Registratie (NHR) besloten om ons protocol ook in andere ziekenhuizen te introduceren. Dat multicenter kwaliteitsprogramma, OPTIMIZE-PCI, loopt nu bij elf hartcentra in Nederland.”

“Verbeterde informatievoorziening werkt”

Minder zorgconsumptie

En er zijn meer gunstige uitkomsten, vervolgt Schulz. “We slagen er steeds beter in om ablatiebehandeling uit te voeren als dagbehandeling zodat patiënten na behandeling niet een nacht in het ziekenhuis hoeven te blijven, zoals voorheen het geval was. Voor patiënten is dat prettiger, zij kunnen eerder naar huis. En wij besparen er zorgkosten mee, want een ziekenhuisopname is duur.”

Nóg een voorbeeld. Patiënten komen na een cardiologische interventie regelmatig opnieuw in het ziekenhuis. “Ze krijgen thuis klachten en melden zich op de SEH. Vaak is er dan niets aan de hand, maar zijn ze vooral ongerust. Door hen beter te informeren over eventuele klachten en de duur ervan, komen ze minder snel naar het ziekenhuis. We konden dat met een randomized controlled trial (RCT) aantonen bij patiënten met een bypassoperatie. De behandelgroep bekeek voorafgaand video’s van de Hartstichting over wat een bypassoperatie is en over herstel en gezond leven na een bypassoperatie. Via videoconsulten konden patiënten na ontslag laagdrempelig met vragen terecht bij hun zorgverlener. De controlegroep doorliep het standaard zorgproces. Dat leidde bij de behandelgroep tot minder ongeplande zorgconsumptie en zelfs tot sneller herstel. Verbeterde informatievoorziening werkt dus. We voeren dat nu in onze zorgprocessen in.”

“We zijn waardegedreven zorg aan het verbreden naar de gehele ziekenhuisorganisatie”

Ziekenhuisbreed

Schulz is tevreden over de opbrengst van waardegedreven zorg. Al is dat voor haar geen reden om nu achterover te leunen. “We zijn waardegedreven zorg aan het verbreden naar de gehele ziekenhuisorganisatie. We hebben daarom voor twintig aandoeningen ons programma Waardegedreven zorg opgezet. Dan gaat het om zowel cardiologische aandoeningen als ook  oncologische aandoeningen, en bijvoorbeeld hiv, geboortezorg en obesitas.”

Regionale samenwerking

Duurzame inbedding van waardegedreven zorg in de ziekenhuisorganisatie, dat is wat Schulz voor ogen staat. “Waardegedreven zorg zou in het DNA moeten zitten van iedere zorgverlener. Niet alleen in het ziekenhuis, maar in de gehele regionale zorgketen. Zeventig procent van de hartpatiënten die wij zien, komt van verwijzende ziekenhuizen in de regio. Hoe mooi zou het zijn als je als regio samen data kunt delen, samen verbeteracties kunt organiseren, kortom samen continu de verbetercyclus doorloopt. We hebben hiervoor de eerste stappen gezet. Ik ben ervan overtuigd dat dat leidt tot betere regionale zorg voor onze patiënten.”

Referenties:

  1. van Steenbergen, G. J. From outcome monitoring towards patient value improvement in cardiac care. Technische Universiteit Eindhoven, 2022.
  2. van Veghel, H. P. A. D. Improving cardiovascular disease management by implementing value-based healthcare principles. Technische Universiteit Eindhoven, 2019.
Lees meer over:


Voor u geselecteerde artikelen

Casus: jonge patiënt met heftige oorpijn

De 9-jarige patiënt voor u heeft de hele nacht heftige oorpijn gehad rechts. Zijn gehoor is beiderzijds goed en hij heeft geen koorts. Hij is een weinig snotterig. Wat is uw diagnose?

In Search of Stories brengt levens­verhalen tot leven

Het onderzoeksproject ‘In Search of Stories’, geleid door oncoloog Hanneke van Laarhoven, brengt verhalen van ongeneeslijk zieke patiënten tot leven. “De analyse van deze verhalen biedt inzichten die met traditionele methoden vaak over het hoofd worden gezien.”

‘Het preferentiebeleid gaat binnen nu en vier jaar op de schop’

Het preferentiebeleid is volledig doorgeslagen en moet hoognodig op de schop, vindt Aad de Groot, directeur van Zorgverzekeraar DSW. “Het is lastig te berekenen, maar we vermoeden wel dat door de lage prijzen juist andere kosten kunnen toenemen.”

‘Dokters voelen zelf de paradox van samen beslissen in de spreek­kamer’

Samen beslissen kan patiënten tijdelijk veel stress en onzekerheid bezorgen, blijkt uit onderzoek van Inge Henselmans. “Wij staan helemaal achter de beweging van samen beslissen, maar vonden dat er ook oog moest zijn voor de negatieve aspecten ervan.”

‘Het ziekenhuis kan ook zonder lachgas’

Nicolaas Sperna Weiland geeft inzicht in de duurzaamheid van lachgas. “Ik denk persoonlijk dat er ook andere pijnstilling voorhanden is om kortdurend comfort te geven. Vaak met betere pijnstillende effecten en minder nadelige milieueffecten.”

Stop met jezelf onder­mijnen: vijf stappen tegen het imposter syndroom

Bang om door de mand te vallen, prestatiegericht, conflictvermijdend? Veel jonge artsen hebben last van het imposter syndroom. Moniek de Boer geeft praktische tips. “Het ontwikkelen van een gezonde werk-privé balans en het accepteren van kwetsbaarheid is cruciaal.”

Casus: patiënt met huidkleurige papel op de rug

Een 54-jarige vrouw meldt zich bij de huisarts met een huidkleurige papel op de rug. Mevrouw heeft in haar voorgeschiedenis een basaalcelcarcinoom (BCC) gehad van het gelaat. In haar familie komt geen huidkanker voor. Wat is uw diagnose?

Waarom moet ik als arts aandacht hebben voor lhbtiq+?

Zichtbaarheid en veiligheid zijn belangrijk bij het omgaan met lhbtiq+-ers in de zorg, pleit longarts Karin Pool. Ze geeft praktische tips voor zorgverleners en zorginstellingen. “Met kleine aanpassingen, bijvoorbeeld in taalgebruik, maak je al een groot verschil.”

De overgang: hormoon­therapie helpt, maar is geen wonder­middel

Gynaecoloog Dorenda van Dijken promoot hormoontherapie bij overgangsklachten, maar noemt het geen wondermiddel voor de gezondheid op langere termijn. “We kunnen als artsen zeggen dat je de overgang moet omarmen, maar ik vind dat elke vrouw dat zelf bepaalt.”

Casus: man met opgezette en verkleurde gewrichten en zwelling linkeroor

Een 52-jarige man klaagt over pijnlijke en stijve handen. De gewrichten van beide handen en vingers zijn opgezet en blauw-paars verkleurd. Verder heeft hij klachten van moeheid en malaise. Hij heeft geen koorts. Wat is uw diagnose?


0
Laat een reactie achterx