Ziekenhuisapotheker Abdullah-Koolmees: ‘Je kunt niet aan één probleem werken zonder naar het geheel te kijken’

mm
Gerben Stolk
Redactioneel,
7 januari 2020

Een patiënt die je altijd bijblijft, die impact heeft. Heshu Abdullah-Koolmees is het type ziekenhuisapotheker dat graag patiënten ziet. In het UMC Utrecht ervaart ze dat iemands kwaliteit van leven de ene keer kan worden verbeterd met een eenvoudig advies en dat op het volgende moment uitvoerig multidisciplinair overleg en een motiverend patiëntgesprek nodig zijn.

“Sommige ziekenhuisapothekers hebben vooral contact met collega’s en andere zorgverleners. Maar er zijn er ook die de klinische afdeling opgaan, medicatiereviews doen en in de poliklinische apotheek staan. Een combinatie van contact met collega’s en patiënten heeft mijn voorkeur. Ik vind het leuk en interessant om contact te hebben met andere zorgverleners. Dat je het sámen doet, geeft voor alle partijen een extra dimensie aan het beroep. Maar als het nodig en mogelijk is, wil ik graag ook de patiënt spreken. In die contacten krijg ik met twee uitersten te maken”, zegt ze. “Van snelle, simpele oplossingen tot een afgewogen oordeel en doordacht behandelplan waarbij veel zorgverleners betrokken zijn én waarin de patiënt zich moet kunnen vinden.”

Ziekenhuisapotheker Heshu Abdullah-Koolmees

Droge mond

Een voorbeeld van snelle, simpele oplossingen is de patiënt die antidepressiva kreeg voorgeschreven tijdens een opname bij het specialisme psychiatrie. “Ik werk veel samen met psychiaters, want psychiatrie was mijn subspecialisatie tijdens de opleiding tot ziekenhuisapotheker en mijn promotieonderzoek ging er ook over”, vertelt Abdullah-Koolmees. “Bij zijn eerste bezoek aan de polikliniek vertelde de patiënt aan de behandelend arts dat hij na de ziekenhuisopname last had gekregen van een droge mond. Dat kan een bijwerking zijn van bepaalde antidepressiva.”

Kauwgum

“De arts attendeerde mij op deze klacht, waarna ik de patiënt het advies gaf regelmatig kauwgum te nemen. Het is bekend dat kauwgum kauwen de speekselproductie stimuleert en dat sommige antidepressiva in het begin droge mond kunnen veroorzaken. Tijdens het volgende bezoek aan de poli vertelde de patiënt tevreden te zijn; hij had geen last meer van een droge mond.”

“Dit soort contacten met zorgverleners en patiënten beschouw ik als een meerwaarde voor het beroep van ziekenhuisapotheker”

Somatisch en psychisch

“Maar zo eenvoudig is het dus niet altijd”, vervolgt ze. “Neem de behandeling van de jonge vrouw met verschillende aandoeningen. Het ging om een combinatie van somatische en psychische klachten. De vrouw had bijvoorbeeld zowel diabetes als een schizoaffectieve stoornis. Dat maakte het best lastig om tot het juiste behandelplan te komen: enerzijds was het streven dat de vrouw gewicht zou verliezen met het oog op haar diabetes, terwijl aan de andere kant medicatie tegen een schizoaffectieve stoornis juist kan leiden tot toename van gewicht.”

Meer energie

“Onze stelregel is: je kunt niet aan één probleem werken zonder naar het geheel te kijken. Daarom was er een breed multidisciplinair overleg: een psycholoog, psychiater, psychiater in opleiding, diëtist, bewegingswetenschapper, apotheker in opleiding en ik als ziekenhuisapotheker bespraken wat het best mogelijke behandelplan kon zijn. We concludeerden dat het goed was aan het voorgeschreven antipsychoticum een tweede toe voegen, een type dat meer energie geeft. Het eerste antipsychoticum had als bijwerking dat mevrouw soms een beetje suf was. Wij verwachtten dat ze dankzij de medicatieaanpassing actiever zou worden, dat ze bijvoorbeeld eerder geneigd zou zijn een stukje te wandelen en zo aan haar gewicht te werken.”

Meer bewegen

“Het is essentieel dat een patiënt achter zijn of haar behandelplan staat. Daarom heb ik de aanpassing besproken met de vrouw. Ze reageerde positief. Het bleek voor het behandelteam moeilijker te zijn haar ertoe aan te zetten meer te bewegen. Uiteindelijk kon zij zich vinden in een aangedragen oplossing: een persoon uit haar omgeving – een soort coach – zou worden gevraagd regelmatig samen met de patiënt te wandelen.”

Meerwaarde

“Dit soort contacten met zorgverleners en patiënten beschouw ik als een meerwaarde voor het beroep van ziekenhuisapotheker. Daarom maak ik ook deel uit van de geneesmiddelencommissie van het UMC Utrecht, waarin ik samen met andere zorgverleners kijk naar medicatieveiligheid en medicatiebeleid.”


Heshu Abdullah-Koolmees maakt zich op nog meer manieren sterk voor goede patiëntzorg. Ze was eindredacteur van een aantal edities van het Geneeskundig Jaarboek, een handzame uitgave voor iedereen die medicijnen voorschrijft, beoordeelt of toedient. Dezelfde functie bekleedde de ziekenhuisapotheker voor het in 2018 verschenen boek ‘Praktische farmacotherapie bij diabetes’.

, , ,
Deel dit artikel