DOQ

Patiënten met boezem­fibril­leren screenen op COPD

Een op de acht patiënten met boezemfibrilleren (AF) heeft ook COPD. Dit is bij hen geassocieerd met een slechtere kwaliteit van leven, meer ziekenhuisopnames en een slechtere uitkomst van een ablatiebehandeling. Rachel van der Velden, promovendus bij het Maastricht UMC+, deed onderzoek naar een zorgstraat waarbij AF-patiënten die voor ablatiebehandeling naar het ziekenhuis komen ook worden gescreend op COPD.

COPD en boezemfibrilleren kunnen samen voorkomen en kunnen ook vergelijkbare symptomen geven. Zo kan kortademigheid zowel het gevolg zijn van AF als COPD. Alle AF-patiënten door de longarts laten screenen, is echter onmogelijk. Vandaar dat het Maastricht UMC+ AF-patiënten voorafgaand aan de ablatiebehandeling tegenwoordig ook screent op een mogelijke onderliggende longziekte, zoals COPD.

“COPD is geassocieerd met een slechtere uitkomst van ablatiebehandeling”

Onderzoeker Rachel van der Velden

Spirometriemeting

“We hebben onze AF-verpleegkundigen daarin getraind”, legt Rachel van der Velden uit. “Zij doen bij AF-patiënten die voor ablatiebehandeling komen, met een microspirometer een eerste screeningsmeting. Je kunt daarmee weliswaar niet de diagnose COPD stellen, maar wel patiënten identificeren met verhoogd risico op COPD, door bij hen een longwegobstructie vast te stellen. Deze patiënten krijgen naast een longfunctiemeting ook uitleg over COPD en de gevolgen daarvan. Vervolgens stellen wij bij patiënten met een positief screeningsresultaat een verwijzing voor naar de longarts voor verder diagnostisch onderzoek.”

Van augustus 2021 tot juli 2022 werden 232 patiënten in het zorgstraat-screeningsonderzoek geïncludeerd. 47 patiënten (20%) bleken na spirometrie inderdaad een luchtwegobstructie te hebben. Niet alle geïdentificeerde patiënten wensten vervolgens een doorverwijzing naar de longarts. “Sommigen hadden geen last van hun symptomen, anderen richtten zich liever op de ablatiebehandeling.”

Betere differentiaaldiagnostiek

Uiteindelijk werden 29 AF-patiënten naar de longarts verwezen voor diagnostisch onderzoek. Zeventien van hen hadden een chronische longziekte, waarvan negen COPD en acht astma. “Deze patiënten gebruiken inmiddels inhalatiemedicatie. We hopen dat dat leidt tot betere controle van hun COPD en astma. Daarnaast willen we weten of de uitkomsten van hun ablatiebehandeling hierdoor verbetert. COPD is geassocieerd met een slechtere uitkomst van ablatiebehandeling, maar of je de ablatie-uitkomsten ook verbetert door een betere COPD-behandeling, daar is verder onderzoek voor nodig.”

Van der Velden hoopt dat deze studie ook leidt tot betere differentiaaldiagnostiek. “We weten niet altijd of de kortademigheid komt door boezemfibrilleren of COPD. Sommige patiënten blijven na ablatie last houden van kortademigheid. Door hen te diagnosticeren op COPD én hen vervolgens te behandelen, hopen we beter te kunnen identificeren wat de oorzaak is van hun kortademigheid, COPD of AF.”

“We laten patiënten vóór de ablatie een COPD-risicovragenlijst invullen”

Risicovragenlijst

Deze nieuwe geïntegreerde manier van werken vormt inmiddels onderdeel van de zorgstraat-ablatiebehandeling in Maastricht UMC+. “We werken momenteel aan verdere verfijning ervan. Bijvoorbeeld door voorafgaand aan de ablatie beter te screenen welke AF-patiënten een verhoogd risico hebben op COPD. We laten patiënten daarvoor vóór de ablatie een COPD-risicovragenlijst invullen. De patiënten die daarop hoger scoren, screenen we met de spirometer. We willen zo de effectiviteit van de zorgstraat verder optimaliseren. Enerzijds om nog beter risicopatiënten te selecteren, anderzijds om zorgprofessionals zo min mogelijk te belasten. We vragen extra tijd van hen om de spirometriemetingen te doen en patiënten te begeleiden bij doorverwijzing naar de longarts. Hoe minder tijd dit zorgverleners kost, hoe beter. We hebben dan een zorgstraat ontworpen waarmee we bij AF-patiënten op een laagdrempelige manier COPD kunnen diagnosticeren én behandelen.”

Referentie: van der Velden RMJ, Hereijgers MJM, et al. Implementation of a screening and management pathway for chronic obstructive pulmonary disease in patients with atrial fibrillation. Europace. 2023 Jul 4;25(7):euad193.

Lees meer over:


Voor u geselecteerde artikelen

Casus: jonge patiënt met heftige oorpijn

De 9-jarige patiënt voor u heeft de hele nacht heftige oorpijn gehad rechts. Zijn gehoor is beiderzijds goed en hij heeft geen koorts. Hij is een weinig snotterig. Wat is uw diagnose?

In Search of Stories brengt levens­verhalen tot leven

Het onderzoeksproject ‘In Search of Stories’, geleid door oncoloog Hanneke van Laarhoven, brengt verhalen van ongeneeslijk zieke patiënten tot leven. “De analyse van deze verhalen biedt inzichten die met traditionele methoden vaak over het hoofd worden gezien.”

‘Het preferentiebeleid gaat binnen nu en vier jaar op de schop’

Het preferentiebeleid is volledig doorgeslagen en moet hoognodig op de schop, vindt Aad de Groot, directeur van Zorgverzekeraar DSW. “Het is lastig te berekenen, maar we vermoeden wel dat door de lage prijzen juist andere kosten kunnen toenemen.”

‘Dokters voelen zelf de paradox van samen beslissen in de spreek­kamer’

Samen beslissen kan patiënten tijdelijk veel stress en onzekerheid bezorgen, blijkt uit onderzoek van Inge Henselmans. “Wij staan helemaal achter de beweging van samen beslissen, maar vonden dat er ook oog moest zijn voor de negatieve aspecten ervan.”

‘Het ziekenhuis kan ook zonder lachgas’

Nicolaas Sperna Weiland geeft inzicht in de duurzaamheid van lachgas. “Ik denk persoonlijk dat er ook andere pijnstilling voorhanden is om kortdurend comfort te geven. Vaak met betere pijnstillende effecten en minder nadelige milieueffecten.”

Stop met jezelf onder­mijnen: vijf stappen tegen het imposter syndroom

Bang om door de mand te vallen, prestatiegericht, conflictvermijdend? Veel jonge artsen hebben last van het imposter syndroom. Moniek de Boer geeft praktische tips. “Het ontwikkelen van een gezonde werk-privé balans en het accepteren van kwetsbaarheid is cruciaal.”

Casus: patiënt met huidkleurige papel op de rug

Een 54-jarige vrouw meldt zich bij de huisarts met een huidkleurige papel op de rug. Mevrouw heeft in haar voorgeschiedenis een basaalcelcarcinoom (BCC) gehad van het gelaat. In haar familie komt geen huidkanker voor. Wat is uw diagnose?

Waarom moet ik als arts aandacht hebben voor lhbtiq+?

Zichtbaarheid en veiligheid zijn belangrijk bij het omgaan met lhbtiq+-ers in de zorg, pleit longarts Karin Pool. Ze geeft praktische tips voor zorgverleners en zorginstellingen. “Met kleine aanpassingen, bijvoorbeeld in taalgebruik, maak je al een groot verschil.”

De overgang: hormoon­therapie helpt, maar is geen wonder­middel

Gynaecoloog Dorenda van Dijken promoot hormoontherapie bij overgangsklachten, maar noemt het geen wondermiddel voor de gezondheid op langere termijn. “We kunnen als artsen zeggen dat je de overgang moet omarmen, maar ik vind dat elke vrouw dat zelf bepaalt.”

Casus: man met opgezette en verkleurde gewrichten en zwelling linkeroor

Een 52-jarige man klaagt over pijnlijke en stijve handen. De gewrichten van beide handen en vingers zijn opgezet en blauw-paars verkleurd. Verder heeft hij klachten van moeheid en malaise. Hij heeft geen koorts. Wat is uw diagnose?


0
Laat een reactie achterx
Lees ook: Hybride ablatie combineert het beste van twee werelden

Naar dit artikel »