Vrouwen na zwangerschapsvergiftiging eerder testen op hart- en vaatziekten

mm
redactie
Redactioneel,
18 december 2017

Vrouwen die een zwangerschapsvergiftiging hebben opgelopen moeten eerder getest worden op hart- en vaatziekten. Zo blijkt uit onderzoek van UMC Utrecht-arts Gerbrand Zoet. Nu wordt vrouwen nog aangeraden om op hun vijftigste naar de huisarts te gaan voor controle.

Uit promotieonderzoek van Gerbrand Zoet (UMC Utrecht) blijkt dat vrouwen die een zwangerschapsvergiftiging hebben gehad al op jongere leeftijd een groter risico lopen op bijvoorbeeld een hartinfarct of beroerte. Tot heden was het advies aan deze groep vrouwen om zich op hun vijftigste te laten controleren. Zoet onderzocht de afgelopen drie jaar ruim 160 vrouwen in de leeftijd van 45 tot 55 jaar die een zwangerschapsvergiftiging opliepen. Hij zag bij deze groep dat het percentage vrouwen met slagaderverkalking een stuk hoger ligt dan bij vrouwen die een normale bevalling hebben gehad. “Bij bijna een derde van de onderzochte vrouwen, 30 procent, was er schade te zien aan hart en vaten. Bij ‘gezonde’ vrouwen is dat slechts 18 procent. Een significant verschil dus dat wordt veroorzaakt door een extreem hoge bloeddruk die vrouwen hebben tijdens een zwangerschapsvergiftiging.”

Meer vettige plaques
Ook werd tijdens het onderzoek duidelijk dat vijftig procent van de onderzochte vrouwen vettige plaques in de kransslagader had. Zoet: “Die plaques in hun vaten kunnen leiden tot een hartinfarct. Bij gezonde vrouwen van dezelfde leeftijd ligt dit percentage veel lager, bij slechts 7 procent van hen zijn dergelijke vetophopingen zichtbaar in de slagaderen.”

Veel jonger al schade
Dat vrouwen na een zwangerschapsvergiftiging een grotere kans hebben op een beroerte of hartinfarct was al bekend. Maar er werd vanuit gegaan dat dit pas op latere leeftijd het geval zou zijn. “Het advies voor deze vrouwen is om op je vijftigste naar de huisarts te gaan voor een controle van onder meer de bloeddruk en cholesterol. Alleen in ons onderzoek zagen we dat er op een nog jongere leeftijd al duidelijke schade te zien is”, zegt Zoet. “Vrouwen moeten daarom nog eerder gecontroleerd worden, zodat er eventueel al eerder ingegrepen kan worden door bijvoorbeeld een behandeling met de juiste medicijnen.”

Eerste gevolgen
Zoet wil het onderzoek nog verder uitbreiden en ook bij vrouwen onder de 40 kijken of ook zij na een zwangerschapsvergiftiging al duidelijke slagaderverkalking hebben. “Kort na een bevalling gaat het natuurlijk al een stuk beter met de moeder. En daarmee werd vaak gedacht dat de aandoening over was, logisch natuurlijk. Alleen nu blijkt wel heel duidelijk dat relatief snel na de bevalling er duidelijke gevolgen zijn van een vergiftiging. We zijn zeer benieuwd op welke leeftijd dit al zichtbaar is.”

Bron: UMC Utrecht
, , , , , ,
Deel dit artikel