DOQ

Denise

Ik maak artikelen en andere journalistieke producties voor media en organisaties. Mijn werkterrein is human interest, psychologie en zorg, met als specialisatie de geboortezorg.

Artikelen van Denise

Samenwerking gynaecoloog en psycholoog bij vroege menopauze

Het landelijk expertisecentrum vervroegde menopauze van het Erasmus MC combineert gynaecologische en psychologische zorg. Psycholoog Geranne Jiskoot hoopt dat deze vernieuwde multidisciplinaire aanpak aanslaat. “Er verandert zo veel meer dan alleen hormonen.”

‘Ik wil de verbindende schakel zijn tussen gynaecologen en kinder­artsen’

Begin juli 2022 werd ze benoemd tot hoogleraar Verloskunde. Dit nadat ze jarenlang systematisch alle diagnoses van aangeboren hartafwijkingen bij ongeboren kinderen vastlegde en vergeleek met de uitkomsten. Gynaecoloog-perinatoloog en foetaal chirurg Monique Haak vertelt over haar missie.

EMDR helpt bij PTSS en angst gerelateerd aan bevalling

Circa 1 op de 10 vrouwen ervaart haar bevalling als traumatisch. EMDR is een bewezen effectieve behandeling bij PTSS, ook als gevolg van een traumatische bevallingservaring. “Herken de klachten en verwijs door naar een GZ-psycholoog met EMDR-opleiding”, aldus gynaecoloog Stramrood.

Loss-app: mentale klachten voorkomen bij verlies baby

In het ziekenhuis krijgen ouders bij verlies van hun baby vaak hulp van een maatschappelijk werker of psycholoog aangeboden. Volgens gynaecoloog Prick blijkt de drempel om daar gebruik van te maken voor veel mensen te hoog. “De Loss-app verlaagt die drempel aanzienlijk.”

Betere zorg rond vruchtbaarheid van meisjes met kanker

“We willen voorkomen dat het op volwassen leeftijd als verrassing komt dat je niet meer zwanger kunt worden door de behandeling die je kreeg als kind,” zegt arts-onderzoeker oncofertiliteit drs. Madeleine van der Perk.

Beter Samen Beslissen: wat is écht belangrijk voor de patiënt?

“Wat artsen nog niet altijd doen, is écht achterhalen wat voor een specifieke patiënt belangrijk is, zodat je de voorliggende keuze in zijn of haar context kunt passen. Dat is ook het moeilijkste van samen beslissen”, denkt gynaecologisch oncoloog Annemijn Aarts.

Moeders helpen zorg voor kwetsbare zwangeren te verbeteren

“Zij kunnen kwetsbare zwangeren beter bereiken en motiveren dan wij als zorgverleners”, aldus gynaecoloog Bettina Akerboom.

Nieuw centrum voor kinder­gynaeco­logie helpt taboes doorbreken

In Amsterdam UMC is sinds eind 2021 het Centrum voor kindergynaecologie te vinden. Volgens gynaecoloog Van den Boogaard leidt dit niet alleen tot betere zorg voor kinderen met zeldzame of complexe aandoeningen. Ook het taboe op menstruatieproblemen bij tieners wordt hiermee doorbroken. “Belangrijk omdat ze dan eerder naar de huisarts durven te stappen, en zo nodig naar de gynaecoloog.”

‘Bij ernstige endometriose krijgt slechts vijf procent de juiste behandeling’

Het duurt vaak ruim zeven jaar voordat de ernstige vorm van endometriose wordt gediagnosticeerd. Maddy Smeets adviseert artsen daarom vrouwen met onbegrepen buikpijnklachten altijd te vragen naar de menstruatie(geschiedenis). De gynaecoloog uit het HMC ontving vorig jaar de Hector Treub prijs.

De impact van overgangsklachten op het werkende leven van vrouwen

Er is een kennishiaat onder artsen over het effect van de overgang op het werkende leven van vrouwen. Gynaecoloog Marije Geukes: “Het kan dus heel goed zijn dat vrouwen de diagnose burn-out of depressie krijgen, terwijl de overgang een grote rol speelt. Dat kan betekenen dat zij niet op de juiste manier hulp krijgen, omdat ze geen ondersteuning krijgen in hun overgangsklachten.”

Huilbaby’s: hulp bieden bij binding voorkomt veel problemen

Kinderarts De Kruijff deed onderzoek naar overmatig huilen bij baby’s. De ouders ondervinden stress, angst, depressie en bindingsproblemen met hun kind. “Bij zorgen over een medische oorzaak is het goed eerder naar een kinderarts te verwijzen. Als de medische angel eruit is ontstaat ruimte om hen goed te helpen.”

Meer aandacht nodig voor functioneren chronisch zieke patiënt

“In onze zorg voor patiënten met chronische ziekten, focussen we te veel op de ziekte zelf, en minder op het functioneren”, zegt huisarts Simone Postma. Een gevolg van de ketenzorgprogramma’s. Een nieuw gespreksinstrument brengt daar verandering in.

Dr. Van Ommen: ‘Hevig menstrueel bloedverlies bij jonge vrouwen is niet normaal’

Veel tieners hebben te maken met hevig menstrueel bloedverlies. “Artsen weten niet altijd dat dit een groot probleem is en dat 20% van hen een stollingsstoornis heeft”, aldus kinderhematoloog Heleen van Ommen van Erasmus MC Sophia Kinderziekenhuis.

Gynaecoloog Paarlberg: ‘Geef psychische problemen rond de zwangerschap evenveel aandacht als fysieke’

Eén op de tien vrouwen heeft te maken met langdurige psychische problemen rond de zwangerschap. “We zijn niet getraind om psychische klachten te herkennen, maar we kunnen er wel naar vragen”, vindt gynaecoloog Marieke Paarlberg.

Dr. Painter: ‘Mijn collega’s kunnen hyperemesis gravidarum ook zelf behandelen’

Ernstige zwangerschapsmisselijkheid en braken zijn goed te behandelen. Gynaecoloog dr. Rebecca Painter, specialist op dit gebied, vertelt hoe. Want hyperemesis gravidarum kan het leven van zwangere vrouwen behoorlijk ontwrichten.

Gynaecoloog Vollebergh: ‘Arts, laat je niet gek maken door indianenverhalen over nieuwe anticonceptiemiddelen’

Negatieve publiciteit, onder andere op social media, zorgt ervoor dat nieuwe anticonceptiemiddelen geen eerlijke kans krijgen, stelt gynaecoloog Jos Vollebergh. Hij pleit ervoor dat artsen hun patiënten op basis van correcte feiten en cijfers voorlichten.

Dr. Kuppens: ‘Een “door moeder begeleide” keizersnede is zowel voor ouders als artsen een positieve ervaring’

Gynaecoloog dr. Simone Kuppens vertelt over de ervaringen van haar team met ‘door moeder begeleide’ keizersnede. En over de voorzorgsmaatregelen die je als arts hiervoor moet nemen.