DOQ

Goede kwaliteit van leven bij af­wachtend beleid bij endel­darm­kanker

Een afwachtend beleid (wait-and-see) bij gevorderde endeldarmkanker leidt bij veel patiënten tot een goede kwaliteit van leven. Een deel van de patiënten ervaart wel darm-, plas- of seksuele klachten, maar groot pluspunt van afwachtend beleid is dat vaak geen stoma nodig is. Dat blijkt uit onderzoek van Petra Custers, arts-assistent chirurgie in het Catharina ziekenhuis en recent gepromoveerd aan de Universiteit Maastricht.

Operatief verwijderen van de endeldarm is bij endeldarmkanker niet altijd nodig. Patiënten met gevorderd stadium worden namelijk preoperatief behandeld met radiotherapie, eventueel in combinatie met chemotherapie. “Bij ongeveer een vijfde van deze patiënten verdwijnt de tumor door die voorbehandeling”, vertelt Petra Custers. “Vroeger werden deze patiënten toch geopereerd, maar ongeveer 15 jaar geleden startten we met een wait-and-see beleid. Patiënten komen dan regelmatig naar het ziekenhuis voor controle met een scopie of MRI-scan. Een kwart van hen moet alsnog een operatie ondergaan vanwege teruggroei van de tumor. Maar driekwart dus niet. Dat betekent dat een stoma dan vaak voorkomen kan worden. We wilden weten of patiënten na wait-and-see een betere kwaliteit van leven zouden hebben dan geopereerde patiënten. Daarover was nog weinig bekend. Daarom hebben we dit onderzocht.”

“Het vermijden van een stoma is voor patiënten soms zelfs belangrijker dan het genezen van de ziekte”

Arts-assistent chirurgie Petra Custers

Vragenlijsten

In het onderzoek hebben 278 niet-geopereerde patiënten vragenlijsten ingevuld over hun kwaliteit van leven. Ook is gevraagd naar darmklachten, plasklachten en seksuele functies. Ongeveer een kwart van de patiënten had gedurende de onderzoeksperiode ernstige darmklachten, en een derde van de mannen rapporteerde erectieklachten na twee jaar. Vrouwen ervaarden minder seksuele voldoening of functie gedurende de follow-up. Maar ondanks deze klachten rapporteerden de patiënten met een wait-and-see beleid een goede kwaliteit van leven.

Zorgvuldig afgewogen

“Er zijn wel darmklachten, plasklachten en seksuele klachten, zeer waarschijnlijk door de voorbehandeling met radiotherapie”, aldus Custers. “Maar we zien die klachten veel minder dan bij patiënten die geopereerd zijn: na een operatie heeft meer dan 50% ernstige darmklachten. En het grote voordeel van wait-and-see is de veel kleinere kans op een stoma. Voor veel patiënten speelt het vermijden van een stoma een grote rol bij de keuze voor een behandeling. Soms is dat zelfs belangrijker dan het genezen van de ziekte. Daarom worden de behandelopties altijd zorgvuldig afgewogen met de patiënt.”

“Contact brachytherapie bleek een goede manier om orgaansparend te behandelen”

OPAXX-studie

Custers heeft ook onderzoek gedaan naar inwendige bestraling (contact brachytherapie) bij endeldarmkanker. Daarbij wordt precies op de plek van de tumor een hoge dosis bestraling toegediend. Het idee ontstond om dit te doen bij patiënten die na de voorbehandeling met radio- of chemoradiotherapie nog een kleine tumorrest hebben. “Wellicht hoeven we dan nóg minder patiënten te opereren. We zijn in 2017 in het Antoni van Leeuwenhoek in Amsterdam met deze contact brachytherapie gestart bij onder andere oudere patiënten die niet fit genoeg waren voor een operatie. Bij die groep bleek het een goede manier om orgaansparend te behandelen.”

Daarop is samen met het Catharina ziekenhuis de OPAXX-studie gestart, voor patiënten bij wie na de voorbehandeling de tumor nog niet helemaal weg is. Bij deze patiënten wordt geloot tussen twee behandelopties: aanvullende contact brachytherapie, of een afwachtend beleid met eventueel een aanvullende kleine operatie waarbij alleen de tumor wordt verwijderd maar de endeldarm wordt gespaard. Deze studie is momenteel gaande.

“Ondanks het risico op klachten is de kwaliteit van leven beter dan wanneer we opereren”

Waardevol

Het onderzoek naar kwaliteit van leven is voor behandelaars heel waardevol, denkt Custers. Zij kunnen daarmee met de patiënt bespreken wat die kan verwachten van een wait-and-see beleid, hoe hoog de kans is op bijvoorbeeld darmklachten en hoe lang die klachten kunnen aanhouden. “Maar ondanks het risico op klachten is de kwaliteit van leven beter dan wanneer we opereren. Dat is waardevolle informatie voor de patiënt. Daarnaast draagt dit onderzoek bij aan de kennis over wait-and-see en orgaansparend behandelen. Dat zal in de toekomst waarschijnlijk steeds vaker worden toegepast.” 

Referentie: Custers PA, van der Sande ME, Grotenhuis BA, et al. Long-term Quality of Life and Functional Outcome of Patients With Rectal Cancer Following aWatch-and-Wait Approach. JAMA Surg. 2023;158(5):e230146.

Lees meer over:


Voor u geselecteerde artikelen

De lessen van de langst­vliegende MMT-arts van Nederland

MMT-arts Nico Hoogerwerf vertelt over zijn ervaringen als medisch specialistische zorgverlener per helikopter. “Wij dóen vooral, we voeren handelingen uit. Wij voelen niet de machteloosheid die politiemensen wel kunnen voelen.”

Casus: patiënt met zwelling in de mond

Een patiënte komt op het spreekuur met sinds 2 maanden een zwelling in de mond aan de linkerzijde. Het was destijds 1-2cm, welke spontaan ontlastte met dik taai slijm. Sindsdien komt het in wisselende grootte regelmatig terug. Wat is uw diagnose?

Verslaving onder zorgprofessionals: anonieme hulp is voorhanden

Verslaving is ook onder zorgprofessionals een reëel probleem. Marlies de Rond vertelt over het KNMG-programma ABS-zorgprofessionals, dat anonieme hulp en ondersteuning biedt aan zorgprofessionals die worstelen met problematisch middelengebruik en verslaving.

‘Zoveel artsen willen hun bezieling terug’

MDL-arts Marieke Gielen vindt het huidige zorgsysteem niet houdbaar voor medisch specialisten. “Ik heb mijn bezieling terug en wil nu een bruggenbouwer zijn tussen de reguliere zorg en het bredere zorgveld.”

Het Calamiteiten­­hospi­taal: in dertig minuten opera­tioneel na een ramp 

Mirjam de Jong vertelt hoe het Calamiteitenhospitaal in Utrecht bij een ramp razendsnel operationeel wordt gemaakt en hoe het een cruciale rol speelt in de nationale zorg. “Bij een grote groep slachtoffers moet je bedenken hoe je zoveel mogelijk levens kunt redden.”

Casus: man met toenemende pijn bovenbuik

Een man heeft sinds 2 weken toenemende pijn in de bovenbuik, ter plaatse van het maagkuiltje. De pijn is vooral aanwezig bij het eten en is brandend van karakter. Wat is uw diagnose?

‘Ik wil mensen helpen die het meest in nood zitten’

Werken in oorlogsgebieden geeft Zafer Altunbezel (Artsen zonder Grenzen) voldoening. Dagelijks ziet hij patiënten met oorlogstrauma, soldaten en burgers. “Als je wordt uitgestuurd naar een oorlogsgebied moet je oplossingen kunnen bedenken in zeer atypische situaties.”

‘Te veel welzijns­kwesties komen in het medisch domein’

Karine van ‘t Land is voorzitter van KAMG: een beroepsvereniging, maar ook een lobbyclub die de volksgezondheid wil verbeteren. “Wat Artsen Maatschappij + Gezondheid bindt is dat ze bezig zijn met drie dingen: met preventie, met volksgezondheid en met grote groepen.”

Aanpak onder­voeding moet multi­discipli­nair

Ongeveer een kwart van alle patiënten is bij opname ondervoed. Dit kan leiden tot minder snel herstel en langere opnameduur. De aanpak ervan is een zaak van het hele ziekenhuis, vertellen Emma Koster en Wesley Visser. “Ondervoeding is veel meer dan te weinig eten.”

Casus: jonge patiënt met heftige oorpijn

De 9-jarige patiënt voor u heeft de hele nacht heftige oorpijn gehad rechts. Zijn gehoor is beiderzijds goed en hij heeft geen koorts. Hij is een weinig snotterig. Wat is uw diagnose?


0
Laat een reactie achterx
Lees ook: Meer mogelijk met MRI

Naar dit artikel »

Lees ook: Stamcel­­transplan­­tatie voor herstel van speeksel­­klieren na bestraling

Naar dit artikel »