Meer werkplezier door effectief vergaderen

mm
redactie
Redactioneel,
16 juni 2021
Dielissen PW, Jagt E.J. van der, Timmerman A.A. Handboek effectieve communicatie in de huisartsenpraktijk. Houten: Prelum; 2016

Vergaderingen verlopen niet altijd effectief en prettig.1 Dat kan leiden tot vermoeidheid en irritatie. Veel artsen vinden dan ook dat vergaderingen ten koste gaan van hun primaire taak: de patiëntenzorg! In dit artikel wordt een aantal praktische tips gegeven om effectiever en plezieriger te vergaderen.

Vergaderen is een steeds belangrijker onderdeel van het werk van artsen: met collega-artsen onderling, met andere medewerkers, maar ook met samenwerkingspartners van buiten. Efficiënte communicatie in deze vergaderingen kan zorgen voor tijdwinst, werkplezier en een goede kwaliteit van de besluitvorming en daarmee van de zorg. Besluiten die gedragen worden door de betrokkenen, heldere afspraken en een duidelijke taakverdeling motiveren tot meebeslissen en meedoen en maken ook het vergaderaspect van het werk zinvol en plezierig.

Effectieve communicatie

Alle deelnemers kunnen de vergadering maken tot een succes of een mislukking. Welke aandachtspunten zijn van belang voor de individuele deelnemers?

1. Goede voorbereiding als deelnemer aan een vergadering

Goede voorbereiding is het halve werk. Beschik van tevoren over de agenda en eventuele bijbehorende documenten en denk alvast na over deze punten.

Wat is het doel van het agendapunt?
Hebt u zelf een agendapunt ingebracht, dan is het van belang het doel van dit punt zo concreet mogelijk te formuleren: wat w

 

Login om verder te lezen

Nog geen account? Meld u hier gratis aan.

, , , ,
Deel dit artikel