Voorkom burn-out in palliatieve zorg door structurele aanpassingen

mm
Michiel Hordijk
Redactioneel,
21 juli 2021

Op team- en organisatieniveau veranderingen doorvoeren helpt zorgverleners in de palliatieve zorg om burn-outs te vookomen. Dat stelt onderzoeker Anne-Floor Dijxhoorn. Uit een studie van Dijxhoorn en collega’s van het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) blijkt dat onder zorgverleners die palliatieve zorg verlenen een grote behoefte bestaat aan organisatiebrede steun op emotioneel en praktisch vlak. “Zorgverleners binnen de palliatieve zorg ondernemen zelf al veel, maar niet alles ligt binnen hun invloedssfeer”, aldus Dijxhoorn.

Anne-Floor Dijxhoorn werkte bij het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) mee aan de ontwikkeling van het kwaliteitskader palliatieve zorg, dat verscheen in 2017. Uit de ontwikkeling van dit kader vloeide haar onderzoek voort naar de emotionele impact die het verlenen van palliatieve zorg heeft op zorgverleners. Dijxhoorn en haar collega-onderzoekers publiceerden de bevindingen van deze cross-sectionele studie onlangs in het tijdschrift Journal of Pain and Symptom Management.

Anne-Floor Dijxhoorn

Alarmsignalen

“Burn-out is het eindstadium van een langer proces,” vertelt Dijxhoorn. “Uit de studie bleek dat 69 procent van de respondenten een gemiddelde burn-outscore heeft en twee procent scoort hoog of heel hoog.” De studie werd uitgevoerd onder leden van beroepsvereniging Palliactief en bevat de gegevens van 179 respondenten.  Zeven procent van de respondenten bleek zich wel eens ziek te moeten melden wegens symptomen van burn-out. “Voordat er sprake is van een volledige burn-out kunnen mensen echter al ernstige symptomen ervaren,” vertelt Dijxhoorn. “Z

 

Login om verder te lezen

Nog geen account? Meld u hier gratis aan.

, , ,
Deel dit artikel