DOQ

Pilots UMCU beogen 100 procent medicatieverificatie bij ziekenhuisontslag

Zeven op de tien patiënten worden op dit moment uit het UMC Utrecht ontslagen met een geverifieerd en actueel medicatieoverzicht. Het ziekenhuis werkt er momenteel met pilots hard aan om standaard bij alle patienten die ontslagen worden medicatieverificatie uit te voeren, zodat huisartsen van deze patiënten weten welke medicijnen ze gebruiken.

Een medicatieoverzicht is pas actueel en geverifieerd als het bij ontslag door de apothekersassistent is gecheckt, aan de patiënt is meegegeven en naar de thuisapotheek is gefaxt. Dat laatste gebeurt nu in dertig procent van de gevallen nog niet. Wél wordt de medicatie vermeld in de klinische ontslagbrief naar de huisarts, maar wanneer de apotheek de patiënt (nog) niet heeft gesproken is het overzicht dus niet geverifieerd. Dit staat ook vermeld in de ontslagbrief.

Ontslagprocedure stroomlijnen
Op dit moment loopt er op een aantal afdelingen in het UMC Utrecht een pilot om de ontslagprocedure te stroomlijnen. De zorgverleners worden bewust gemaakt van de noodzaak om bij ontslag een actueel en geverifieerd medicatieoverzicht klaar te hebben en hun taken daarin op elkaar af te stemmen. Het proces is hierdoor efficiënter ingericht, waardoor meer patiënten naar huis gaan met een geverifieerd actueel medicatieoverzicht. Op de pilotafdelingen is dat soms honderd procent.

Apothekersassistenten buiten kantooruren
In de toekomst kunnen huisartsen voor een geverifieerd en actueel medicatieoverzicht ook op het LSP inloggen. Op dit moment kunnen ziekenhuizen er nog geen gegevens inzetten en bijwerken, maar dat gaat dus veranderen.
Tot slot is bij de ondernemingsraad van het UMC Utrecht een adviesaanvraag ingediend voor capaciteitsuitbreiding van apothekersassistenten buiten kantooruren. Zo blijft in de overgang naar het weekend de medicatieverificatie gewaarborgd. Sinds april is er alvast in het weekend uitbreiding op de spoedeisende hulp.

Bron: UMCU

 

Lees meer over:


Voor u geselecteerde artikelen

Casus: man met koorts, malaise en huiduitslag

Een 36-jarige man heeft klachten van koorts, malaise en huiduitslag. Hij is 3 weken geleden teruggekeerd van een vakantie naar Bangkok. Wat is uw diagnose?

Spraakherkenning zorgt voor minder administratielast

Spraakherkenning leidt tot snelle, efficiënte dossiervoering voor de arts. Harm Wesseling legt uit hoe dit in de praktijk wordt gebruikt en welke winst er behaald kan worden. “Artsen kunnen eerder hun rapportage afronden. Dat hoeven ze dan niet ’s avonds nog te doen.”

Verlies­sensitief werken in de zorg

Artsen: herken en erken verlies bij de patiënten, stelt Herman de Mönnink. Hiermee kunnen leed en complicaties worden voorkomen. “Op het moment dat je ruimte neemt voor je eigen emotionele werkstress, kun je ook ruimte nemen voor de kant van de patiënt.”

Casus: patiënt met pijnlijke oorschelp en gewrichtsklachten

Dit is de tweede keer dat u deze 32-jarige patiënt ziet met dezelfde klacht. Vandaag gaat de pijnlijke rechter oorschelp ook gepaard met gewrichtsklachten. Het gehoor is goed en patiënt heeft geen neusobstructie of een inspiratoire stridor. Er is geen trauma in de anamnese. Wat is uw diagnose?

Casus: man met buikklachten en veranderd defecatiepatroon

Een man wordt gestuurd naar de polikliniek in verband met geleidelijk toenemende buikklachten met een verandering van het defecatiepatroon. Er is een normale eetlust, geen vermagering. Er is geen bloedverlies per anum. Bij lichamelijk onderzoek worden geen afwijkingen gevonden. Wat is uw diagnose?

AI-gestuurd model verbetert doorstroom

Esther Janssen ontwikkelde een AI-gestuurd model dat voor de operatie al voorspellingen doet over het ontslagmoment van een patiënt en de benodigde nazorg, en zo de doorstroom te verbeteren. “Hiermee kun je eerder schakelen, door nazorgpartners te benaderen.”

SPAT voor allergietesten

Senne Gorris bedacht de SPAT: een automatische machine die alle allergiekrasjes in een keer zet. Dit maakt de testen betrouwbaarder en sneller. “De resultaten zijn na een kwartier bekend en overal waar de SPAT wordt gebruikt zijn de testen en dus de uitslagen gelijk.”

Machte­loosheid drijft artsen tot ‘medische gas­lighting’

De uitdrukking ‘medische gaslighting’ popt steeds vaker op in discussies onder ontevreden patiënten en in de medische wereld zelf. Marlies van Hemert legt uit wat dit betekent en hoe om te gaan met de patiënt als een diagnose uitblijft. “Bescheidenheid helpt.”

Casus: patiënt met probleem bij uitsteken tong

Uw 24-jarige ietwat schuchtere patiënt 'steekt' zijn tong direct naar u uit als u vraagt wat u voor hem kan doen. Daarna vervolgt hij dat hij maar één probleem heeft... Wat is uw diagnose?

‘Toen ik weer een witte jas aan mocht, telde ik weer mee als mens’

Vluchtelingstudenten kunnen in het UMCU hun geneeskundestudie afmaken. Dit helpt hen, maar is ook zinvol voor de Nederlandse arts, vertelt Eva Stortelder. “Er is heel veel behoefte. Het gaat om honderden potentiële collega’s die toegang tot het medisch netwerk willen.”


0
Laat een reactie achterx