Pilots UMCU beogen 100 procent medicatieverificatie bij ziekenhuisontslag

mm
redactie
Redactioneel,
2 mei 2018

Zeven op de tien patiënten worden op dit moment uit het UMC Utrecht ontslagen met een geverifieerd en actueel medicatieoverzicht. Het ziekenhuis werkt er momenteel met pilots hard aan om standaard bij alle patienten die ontslagen worden medicatieverificatie uit te voeren, zodat huisartsen van deze patiënten weten welke medicijnen ze gebruiken.

Een medicatieoverzicht is pas actueel en geverifieerd als het bij ontslag door de apothekersassistent is gecheckt, aan de patiënt is meegegeven en naar de thuisapotheek is gefaxt. Dat laatste gebeurt nu in dertig procent van de gevallen nog niet. Wél wordt de medicatie vermeld in de klinische ontslagbrief naar de huisarts, maar wanneer de apotheek de patiënt (nog) niet heeft gesproken is het overzicht dus niet geverifieerd. Dit staat ook vermeld in de ontslagbrief.

Ontslagprocedure stroomlijnen
Op dit moment loopt er op een aantal afdelingen in het UMC Utrecht een pilot om de ontslagprocedure te stroomlijnen. De zorgverleners worden bewust gemaakt van de noodzaak om bij ontslag een actueel en geverifieerd medicatieoverzicht klaar te hebben en hun taken daarin op elkaar af te stemmen. Het proces is hierdoor efficiënter ingericht, waardoor meer patiënten naar huis gaan met een geverifieerd actueel medicatieoverzicht. Op de pilotafdelingen is dat soms honderd procent.

Apothekersassistenten buiten kantooruren
In de toekomst kunnen huisartsen voor een geverifieerd en actueel medicatieoverzicht ook op het LSP inloggen. Op dit moment kunnen ziekenhuizen er nog geen gegevens inzetten en bijwerken, maar dat gaat dus veranderen.
Tot slot is bij de ondernemingsraad van het UMC Utrecht een adviesaanvraag ingediend voor capaciteitsuitbreiding van apothekersassistenten buiten kantooruren. Zo blijft in de overgang naar het weekend de medicatieverificatie gewaarborgd. Sinds april is er alvast in het weekend uitbreiding op de spoedeisende hulp.

Bron: UMCU

 

, , , , , , , ,
Deel dit artikel