E-health in coronatijd: 3 lessen die we meenemen

mm
Michiel Hordijk
Redactioneel,
15 september 2021

Door de coronapandemie moesten veel zorgverleners ineens overschakelen op een veel intensiever gebruik van e-health. Deze noodgedwongen pilot leverde veel informatie op over de meerwaarde en de uitdagingen rond e-health. Dr. ir. Lilian van Tuyl en dr. Iris Verberk duiden de recente e-health-ervaringen van huisartsen en specialisten. Verberk: “Beeldbellen kan ook een meer holistische kijk op een patiënt geven.”

Lilian van Tuyl is programmaleider Organisatie en Kwaliteit van Zorg bij het Nivel. Van Tuyl werkte mee aan een onderzoek waaruit blijkt dat driekwart van de huisartsen in april 2020 meer e-health -toepassingen is gaan gebruiken. “We vonden onder meer dat bestaande e-health-routes en
-applicaties ineens veel meer werden gebruikt,” vertelt Van Tuyl. “De meeste huisartsen gaven aan vanwege COVID-19 vooral veel ervaring te hebben opgedaan met beeldbellen. Bij patiënten zagen we dit niet zo terug. Blijkbaar vindt bij huisartsen een sterke selectie plaats tussen de patiënten waar ze wel en niet mee beeldbellen.”

dr. ir. Lilian Van Tuyl

Stroomversnelling

Ook onder medisch specialisten heeft de coronapandemie voor een forse stijging in het gebruik van e-health gezorgd. Uit een peiling van de Federatie Medisch Specialisten (FMS) blijkt dat 90 procent van de medisch specialisten tijdens de COVID-19 crisis meer digitale zorg heeft geleverd. Iris Verberk is internist-nefroloog en portefeuillehouder informatiebeleid bij de FMS. “Door corona is het gebruik van e-health in een stroomversnelling geraakt,” aldus Verberk. “We hebben geleerd dat er veel kan in korte tijd,

 

Login om verder te lezen

Nog geen account? Meld u hier gratis aan.

, , , , , ,
Deel dit artikel