DOQ

Astrid van den Hoek

‘Het denken en doen van mensen vind ik erg boeiend. Daarnaast heb ik altijd 'iets' gehad met de zorg en mensen helpen. Bij gebrek aan talent voor geneeskunde of psychologie, ben ik gaan doen wat ik op de kleuterschool al deed: verhalen schrijven. Verhalen kunnen mensen verder helpen, ze bieden informatie of herkenning. Na mijn studie journalistiek en diverse communicatiefuncties ben ik gestart als freelance journalist. Nu schrijf ik al een aantal jaar met veel plezier voor DOQ.nl. Met name ‘loopbaaninterviews’ en andere ‘arts & visie’-verhalen vind ik tof: de bevlogenheid van artsen is inspirerend! Verder hebben kno-onderwerpen mijn interesse en sinds ik in 2022 moeder ben geworden -mijn zoon is mijn grote trots!- ook gynaecologie en kindergeneeskunde.’

Artikelen van Astrid van den Hoek

Waarom moet ik als arts aandacht hebben voor lhbtiq+?

Zichtbaarheid en veiligheid zijn belangrijk bij het omgaan met lhbtiq+-ers in de zorg, pleit longarts Karin Pool. Ze geeft praktische tips voor zorgverleners en zorginstellingen. “Met kleine aanpassingen, bijvoorbeeld in taalgebruik, maak je al een groot verschil.”

Goede communicatie in de operatiekamer kan veiligheid verbeteren

Anne van Dalen deed onderzoek naar de communicatie in operatiekamers en geeft praktische tips hoe deze verbeterd kan worden. “Het kan heel waardevol zijn om met het complete operatieteam, dus alle verschillende disciplines bij elkaar, samen te oefenen.”

Nieuw Kennis­platform Anti­stolling: vooral vraag­baak voor patiënt en arts

Initiatiefnemer Menno Huisman vertelt over het Nederlands Kennisplatform Antistolling, dat informatie biedt over het gebruik en voorschrijven van antistollingsmiddelen. “Specialisten schrijven deze niet iedere dag voor en kunnen er zelf ook veel vragen over hebben.”

AI-gestuurd model verbetert doorstroom

Esther Janssen ontwikkelde een AI-gestuurd model dat voor de operatie al voorspellingen doet over het ontslagmoment van een patiënt en de benodigde nazorg, en zo de doorstroom te verbeteren. “Hiermee kun je eerder schakelen, door nazorgpartners te benaderen.”

Euthanasie bij psychische aan­doen­ingen: ‘Vooral emo­tionele hobbels’

Euthanasie bij een psychische aandoening is momenteel veel minder goed bespreekbaar dan bij een fysieke aandoening, stellen Menno Oosterhoff en Kit Vanmechelen. “Afwegingen maken rond euthanasie is een soort vaardigheid die je zou moeten beheersen als arts.”

Boek over veilige sedatie toepassen op de SEH moet angst wegnemen

Vier SEH-artsen schreven een boek over veilige sedatie op de SEH. Het is bedoeld als naslagwerk en cursusmateriaal, vertellen Mischa Veen en Daniëlle van Winden. “Uniek is dat de informatie ook gericht is op het voorkomen van traumatische ervaringen voor patiënten.”

Klachten na keizersnede omschreven in ziektebeeld

Saskia Klein Meuleman stelde binnen een internationale studie een definitie op voor klachten na een keizersnede, met de naam Cesarean Scar Disorder. “Vernieuwend hierbij is dat we ook kijken naar wat de klachten doen met het zelfbeeld van de vrouwen.”

Verwijzen naar zelfhulptools vermindert machteloosheid

Dat tinnitus geen medisch behandelbare aandoening is, zorgt vaak voor machteloosheid bij patiënten én bij artsen. Het advies ‘wen er maar aan’ is volgens Olav Wagenaar niet erg behulpzaam. “Vertel er dan in ieder geval bij wat ze wel kunnen doen!”

Ménière: ‘Focus meer op kwaliteit van leven’

“Veel Ménièrepatiënten hebben na de behandeling met corticosteroïdeninjecties nog wel aanvallen, maar ervaren toch een betere kwaliteit van leven”, aldus arts-onderzoeker Jet Schenck.

Groene bevalling: CO2-neutraal met de helft aan afval

“Kinderen die nu geboren worden gaan het meest merken van de klimaatverandering”, zegt gynaecoloog Bas van Rijn, kartrekker van de ‘Groene bevalling’, een tweejarig project bij Erasmus MC om een ziekenhuisbevalling CO2-neutraal te krijgen.

‘In plaats van brandjes blussen, spoor je de pyromaan op’

Het Handboek Leefstijlgeneeskunde is onlangs herzien (deel over diabetes type 2) en aangevuld met een hoofdstuk over immunologie. “Door de coronapandemie zagen we de impact van leefstijl, zoals obesitas, op het verloop en overlijden bij COVID-19. Reden om ook breder te kijken naar het verband tussen leefstijl en immuunziektes”, aldus de auteurs Tamara de Weijer en Maaike de Vries.

‘We moeten leren de signalen van ons lichaam te begrijpen’

Als arts spoedeisende hulp stelde Mia Wessels duidelijke scheidslijnen tussen ziek en gezond en ernstig/niet-ernstig trauma. Inmiddels werkt ze onder meer als coach en spreker en vindt ze dat die grenzen eigenlijk niet zo scherp zijn. Volgens haar moeten artsen ook oog hebben voor emoties van patiënten en zingeving. “Dat begint in eerste instantie met reflectie op het eigen leven.”

‘De zorg voor vrouwen met endometriose is een pareltje dat ik achterlaat’

Na ruim 30 jaar nam gynaecoloog prof. dr. Dick Schoot afscheid van de patiëntenzorg in het Catharina Ziekenhuis. Hij is met pensioen, maar blijft betrokken bij diverse onderzoeken.
Met studenten werkte hij veel met voorspellende modellen en kunstmatige intelligentie. “Maar dokters met overview en een bepaalde generale blik blijven nodig!”

‘Door een duurzame vertrouwensrelatie werken kinderen beter mee aan zorg’

Medische ingrepen zouden bij kinderen zoveel mogelijk zonder pijn of angst moeten. Het concept ‘procedurele comfortzorg’ beoogt om daaraan bij te dragen. Kinderarts dr. Piet Leroy: “Of iets een grote of kleine ingreep is, is een label dat we als volwassenen opplakken. Dat hoeft in de beleving van het kind niet zo te zijn.”

Verhoogde bloedsuiker in begin zwangerschap al riskant voor baby

Zwangerschapsdiabetes komt steeds vaker voor. Een verhoogde bloedsuiker in het 1e trimester van de zwangerschap leidt al tot hogere risico’s voor de groei van de baby en de gezondheid later. “Hopelijk komt de preconceptiezorg in Nederland meer van de grond”, aldus kinderarts i.o. Madelon Geurtsen.

Lage morfinedosis ook geschikt voor COPD-patiënt die nog níet in stervensfase is

Longartsen zetten morfine nauwelijks in als behandeling voor ernstige kortademigheid bij COPD, terwijl dat wel werkt. “Daarom is het zo belangrijk dat artsen goed geïnformeerd zijn en kennis hebben van relevante studies”, zegt dr. Daisy Janssen, specialist ouderengeneeskunde.

Overlijden en palliatieve zorg in coronatijd: dilemma tussen afstand en nabijheid

‘Als arts kun je een beperkte hoeveelheid overlijdens aan; anders ga je eraan onderdoor of word je onverschillig’ vertelt internist-oncoloog Tineke Smilde. Coronatijd heeft veel impact op de zorg rond overlijden en de palliatieve fase, zo blijkt uit ZonMw-onderzoek. Wat kunnen zorgprofessionals leren van de eerste bevindingen?

Zo voer je gesprekken met kinderen met een levensbedreigende ziekte

Hoe houd je als zorgprofessional rekening met de (toekomst)wensen van een jong patiëntje met een levensbedreigende ziekte? Communicatiemethode IMPACT kan hierbij helpen.

Kinderlongarts i.o. Van den Wijngaart: ‘E-healthconcept Luchtbrug is naast astma ook bij andere chronische aandoeningen toepasbaar’

E-healthprogramma Luchtbrug voor kinderen met astma wordt al door 20 ziekenhuizen gebruikt. Tijdens de coronacrisis wordt het ook versneld ingezet voor andere chronische ziekten zoals CF.

KNO-arts dr. Blom: ‘De subsidie is echt een uitkomst voor ons onderzoek naar ductus-blokkade bij Menière’

KNO-arts dr. Henk Blom vertelt over het onderzoek naar de operatieve ductus-blokkade bij de ziekte van Menière, waarvoor Veelbelovende Zorg een subsidie van 1,4 miljoen beschikbaar heeft gesteld.

Dr. Heesen over het Vliegwiel voor digitale innovatie: ‘We moeten echt anders gaan werken in de zorg’

De zorgsector heeft nog wel wat stappen te maken in het gebruik van digitale middelen in de patiëntenzorg, meent cardioloog dr. Wilfred Heesen (VieCuri Medisch Centrum). Met het landelijke initiatief ‘Vliegwiel voor digitale innovatie’ wil hij hieraan bijdragen.

Prof. dr. Hiemstra: ‘Met dit longepitheel-onderzoek willen we meer inzicht krijgen in de heterogeniteit van COVID-19’

Grote stappen maken in ‘slechts’ twee jaar tijd. Prof. dr. Pieter Hiemstra (afdeling Longziekten, LUMC) vertelt over het intensieve traject van het onderzoek naar het longepitheel bij COVID-19, waar hij mede leiding aan geeft.

Postdoc neurowetenschap Zijlmans: ‘Klein stukje opgelost rond risicotaxatie bij jongvolwassenen met multi-problematiek’

Uit analyse van fysiologische en neurobiologische maten van jongvolwassenen met multi-problematiek blijkt dat deze groep verstoorde hersenactiviteit vertoont.

Aios Van den Berge: ‘In de toekomst zijn er neurochirurgische behandelopties voor tinnitus’

Een behandeling die voor álle tinnituspatiënten werkt, is nog niet gevonden. Maar de eerste voorlopige resultaten van een pilot met een auditory brainstem implant zijn voorzichtig positief.

Onderzoeker Jos Dobber: ‘Artsen kunnen motiverende gespreksvoering toepassen als gedragsverandering bij een patiënt niet vanzelf gaat’

Jos Dobber onderzocht hoe motiverende gespreksvoering patiënten helpt om een gezonde leefstijl aan te nemen. Hij vertelt wat de do’s en don’ts zijn voor artsen die dit willen toepassen.

Promovenda Jacobse: ‘Borstkankerbehandeling is een risicofactor voor hartschade ontwikkelen op lange termijn’

Welke behandelingen voor borstkanker, gegeven tussen 1970 tot 2012, verhogen het risico op hart- en vaatziekten? Promovenda Judy Jacobse heeft dit onderzocht.

Prof. dr. Pereira: ‘De corona-pandemie kan gebruikmaken van de ontwikkelingen bij de zeldzame ziekten’

Hoogleraar interne geneeskunde prof. dr. Alberto Pereira Arias benadrukt het belang van internationale netwerkvorming in de zorg voor zeldzame aandoeningen. Zijn pleidooi is ook nu – tijdens de coronamaatregelen – zeer actueel.

Dr. Van Munster: ‘Regievoering bij multimorbiditeit verbetert zorg voor kwetsbare ouderen’

Het is belangrijk dat de samenwerking tussen artsen en medisch specialisten nog verder verbetert in de zorg voor oudere, multimorbide patiënten. “Je hebt wel een beetje ambitie nodig om hieraan te beginnen.”

Dr. Van Rootselaar: ‘Voorlichtingsfilm over orthostatische tremor zodat neurologen en huisartsen het sneller herkennen’

Om ervoor te zorgen dat neurologen en huisartsen de zeldzame hersenziekte orthostatische tremor (OT) sneller herkennen, is er voorlichtingsfilm gemaakt over de kenmerken.

De Porto: ‘Niet alleen belangrijk om te weten dat patiënten met Btk-remmers meer kans op infectie hebben, maar ook waaróm dat zo is’

De Porto onderzocht Bruton’s tyrosine kinase in de afweerreactie tegen twee van de meest belangrijke bacteriële verwekkers van longontsteking en sepsis. Btk blijkt juist in de myeloïde cellen van belang voor de afweerreactie tegen deze pathogenen en minder in B-cellen, zoals werd gedacht.

Kinderarts i.o. Loeffen: ‘Verminderen bijwerkingen behandeling kinderkanker vergroot overlevingskans’

De meerderheid van de kinderen met kanker geneest hiervan. Daarmee is de tijd rijp voor meer onderzoek naar het welzijn van kinderen die kankerbehandeling krijgen.