DOQ

Astma

Longarts i.o. Coumou: ‘Voorspellen van ziektebeloop bij late onset astma’

De diagnose astma op volwassen leeftijd met een verhoogde waarde stikstofmonoxide bij uitademing, geeft een groter risico op verslechterde longfunctie over vijf jaar.

Dr. Van Nederveen: ‘Astmapatiënte tijdens zwangerschap actief behandelen is veiligste weg’

De zorg voor zwangere astmapatiënten is in Nederland suboptimaal georganiseerd, zo blijkt uit onderzoek.

Nieuwe inzichten in astma dankzij plattegrond van luchtwegen

Voor het eerst is er systematisch in kaart gebracht welke cellen er in de luchtwegen zitten en op welke plek, zowel bij gezonde mensen als bij astmapatiënten.

Nieuwste AI-technieken komen beschikbaar om astma- en allergierisico’s te doorgronden

Samenwerking bij astma- en allergieonderzoek maakt het mogelijk om AI-technieken toe te passen op de groeiende hoeveelheid data over ontwikkeling van DNA in het menselijk lichaam.

Astma-ademtest voor peuters over aantal jaar klaar voor gebruik in de praktijk

Vervolgonderzoek moet helpen om de astma-ademtest voor peuters in de praktijk te brengen. De test is ontwikkeld door kinderlongarts dr. Dompeling (MUMC).

Nieuw humaan monoklonaal antilichaam zorgt voor minder astma-aanvallen

Een nieuw humaan monoklonaal antilichaam halveert het aantal astma-aanvallen en maakt het mogelijk om het gebruik van prednisonpillen sterk te verminderen, concludeerde een internationaal team van onderzoekers. Langdurig gebruik van prednison zorgt vaak voor heftige bijwerkingen, zoals maag-darmklachten, hoofdpijn en spierpijn.

Prof. dr. Dekhuijzen: ‘Blijf altijd pathofysiologisch – en zelf – nadenken!’

Prof. dr Dekhuijzen, hoogleraar longgeneeskunde, blikt terug op de belangrijke ontwikkelingen van de afgelopen dertig jaar op het gebied van astma. Daarbij vindt hij het belangrijk dat artsen ook altijd zelf creatief blijven nadenken en oplossingen zoeken voor de patiënt.

‘Niet zelden krijgen vrouwen te horen dat het tussen de oren zit’

Siham Azahaf onderzoekt de impact van siliconen borstimplantaten en begeleidt vrouwen met gezondheidsklachten hiervan. “Er is veel discussie over de causaliteit. Maar wij zien consequent een typisch beeld van klachten dat verbetert na verwijdering van de implantaten.”

Pijn bij IC-opname is geas­socieerd met hoger risico op psycho­pathologie

Het hebben van pijn voorafgaand aan en na een IC-opname geeft een hogere kans op psychopathologie, stellen Mienke Rijsdijk en haar mede-onderzoekers. “Dit kan bijdragen aan vroegtijdige identificatie van patiënten die risico lopen op psychopathologie.”

‘Seksualiteit is een vergeten onderwerp in de spreek­kamer’

Henk Elzevier ontwikkelde Stichting Sick and Sex, die artsen helpt om patiënten betrouwbare informatie te bieden op het gebied van seksualiteit. “Als je informeert naar het seksleven van een patiënt, heb je tijd nodig om erop in te gaan. En die ontbreekt vaak.”

Omgeving bepalend voor kans op obesitas en cardio­vasculaire aandoeningen

Paul Meijer onderzocht obesogene wijken en de kans die die met zich meebrengen op obesitas en hoge bloeddruk. “Het is belangrijk om te achterhalen welke obesogene factoren in de omgeving van een patiënt een uitdaging vormen en daar het leefstijladvies op aan te passen.”

Verpleeg­kundig specialist behandelt zelfstandig buikpijn bij kinderen

Carin Bunkers, verpleegkundig specialist in het St. Antonius Ziekenhuis, werkt zelfstandig op haar polikliniek voor kinderen met chronische buikpijn, vaak zonder tussenkomst van de kinderarts. “Op mijn spreekuur maak ik graag gebruik van hypnotherapie.”

‘Waarom een patiënt rondrijden als hij zelf kan lopen?’

Waarom brengen we patiënten die goed ter been zijn in bed naar de OK? Dat vroeg colorectaal chirurg Tim Lubbers zich af. Hij startte de pilot ‘Lopend naar de OK’ en vertelt over de vele voordelen. “Patiënten bleken vooral behoefte te hebben aan controle.”

Plots gehoor­verlies als mogelijke voorspeller van vaat­problemen

Fieke Oussoren adviseert bij patiënten met plotsdoofheid de cardiovasculaire risicofactoren goed uit te vragen. Deze patiënten blijken een significant groter risico op een beroerte te lopen. “Denk aan: rookt iemand, heeft iemand verhoogde bloeddruk, enzovoort.”

Meer plaats voor duizelig­heid bij de neuroloog

Neurologen zouden meer kennis moeten nemen van duizeligheid, vindt neuroloog Meinie Seelen. Dat maakt het ziektebeeld concreter en daardoor inzichtelijker. “Slechts het topje van de ijsberg van mensen met duizeligheid wordt doorverwezen naar een neuroloog.”

Alertheid nodig op longschade door genees­middelen

Longschade door geneesmiddelen is een onderschat probleem. Multidisciplinaire samenwerking is nodig om longbijwerkingen te identificeren, vertelt Marjolein Drent. “Denk bij nieuwe klachten, ontstaan na het starten van bepaalde geneesmiddelen, aan een mogelijk verband.”