DOQ

Arts en visie

Kinderarts-neonatoloog dr. Been: ‘Zuigelingensterfte neemt af naarmate sigaretten duurder worden’

Kinderartsen kunnen buiten hun eigen vakgebied politieke druk uitoefenen om de volksgezondheid te verbeteren. De ellendige gevolgen van roken op ongeboren en te vroeg geboren baby’s waren voor kinderarts-neonatoloog Jasper Been aanleiding om adviezen voor de overheid te formuleren.

Longarts dr. In ’t Veen: ‘De zorg vraagt van de overheid minder zieken door luchtvervuiling’

Artsen en ziekenhuizen oefenen vaker druk uit om ‘maatschappelijke ziekmakers’ aan te pakken. Zo hebben 169 longartsen een manifest aangeboden aan de politiek om luchtvervuiling en luchtvervuilers aan te pakken.

Prof. dr Reekers: ‘Verwijs iedere diabeet eenmalig naar vaatlaboratorium bij voet- of beenwond’

Huisartsen kunnen duizenden onderbeenamputaties bij diabetespatiënten voorkomen. Daarvoor moeten zij diabeten met een niet-genezende voet- of beenwond sneller doorsturen naar een vaatlaboratorium om bloedvatvernauwingen uit te sluiten.

‘Technologische innovaties kunnen goed rolmodelschap niet vervangen in geneeskundeonderwijs’

De artsen van morgen moeten leergierig en kritisch zijn én als rolmodel willen dienen voor generaties na hen, bepleit hoogleraar intra-curriculair onderwijs in de heelkunde Jos van der Hage.

Gedragswetenschap en leefstijl-gerelateerde aandoeningen: ‘Nét dat duwtje in de goede richting’

Artsen weten uit eigen ervaring dat het lastig is om patiënten te helpen om een ongezonde leefstijl aan te passen. Interventies uit de gedragswetenschap kunnen echter effectief bijdragen aan verandering hiervan.

Het nieuwe brein van de dokter: ‘Anders omgaan met kennis verbetert het klinische handelen’

Kennis op peil houden is een uitdaging voor artsen, gezien de snelle ontwikkelingen door medisch onderzoek. Dit vereist een mindset-verandering bij artsen; meer gestandaardiseerd werken en big data omarmen, zo stelt Erik-Jan Vlieger in zijn boek ‘Het nieuwe brein van de dokter’.


Kinderarts dr. Verhagen: ‘Verdiep je tijdig in kinderpalliatieve zorg, of contact een ervaren collega-arts’

Artsen die met een kinderpalliatieve situatie te maken krijgen, ervaren dit als een zeer ingrijpend traject. Hierbij moeten ze in goed overleg met de ouders de regie kunnen voeren en helpen bij het maken van levenseindebeslissingen. Inmiddels is hier steeds meer nuttige kennis over beschikbaar.

Longarts dr. Goosens over betere overdracht patiëntinformatie: ‘Concept Gezonde Longen verbetert de longzorg enorm’

Om zinnige en zuinige zorg aan chronisch longpatiënten te kunnen bieden, is het nuttig als longartsen inzage hebben in de huisartsendossiers. Vooral met het oog op het stijgende aantal longpatiënten in de toekomst. Reden voor longarts Martijn Goosens om het concept Gezonde Longen te ontwikkelen.

Cardioloog prof. dr. Maas: ‘De patiënt heeft zich méér geëmancipeerd dan onze beroepsgroep’

Een genderspecifieke benadering van cardiologiepatiënten zou aparte vrouwenpoli’s overbodig maken. De beroepsgroep lijkt echter nog niet klaar voor meer aandacht voor genderspecifieke opleiding in de cardiologie. Lopen cardiologen in emancipatie achter op de patiënten?

‘Griepprik zorgverlener extra belangrijk op hart- en longafdeling’

Het Medisch Spectrum Twente ziekenhuis zet zich al vijf jaar actief in om artsen en medewerkers te verleiden om een griepvaccinatie te halen. Met een (stijgende) vaccinatiegraad van 25 procent zit ze ver boven het landelijk gemiddelde. Over hun aanpak en wat hen drijft.

‘Evidence based? Het is simpelweg onmogelijk om alles te onderzoeken’

Het zou meer moeten gaan om goede zorg, en minder om evidence based zorg. Want zaken zoals ervaringsdeskundigheid, communicatie-skills, verantwoordelijkheidsgevoel en het inzetten van het placebo-effect zijn eveneens relevant. Daarvan valt zelfs nog wat te leren van alternatieve genezers.

Cognitieve problemen na reanimatie: ‘Dit hadden we eigenlijk eerder moeten zien’

Een deel van de patiënten die hartrevalidatie na een hartstilstand afronden, lopen vervolgens vast op cognitieve problemen. Voor onderzoeker Liesbeth Boyce aanleiding om een optimaal zorgpad te ontwikkelen, inclusief werkboek, dat meteen vanaf het begin aandacht heeft voor de cognitieve problemen.

‘Asbestpatiënten moeten ook na 31 jaar de oud-werkgever aansprakelijk kunnen stellen’

Longarts Sjaak Burgers is recent geridderd voor de ruim twintig jaar dat hij zich inzet voor asbestslachtoffers. Naar verwachting zal het aantal asbestpatiënten komende jaren verder dalen. Toch is er nog genoeg om voor te strijden. Zoals de wettelijke verjaringstermijn voor claims.

‘Communicatie is het kernwoord voor medicatieveiligheid, zowel voor aankomende als huidige artsen’

Het is belangrijk dat geneeskundestudenten door beter onderwijs vroegtijdig therapeutisch leren redeneren én actiever leren communiceren met apothekers. Dat komt de medicatieveiligheid ten goede. Maar ook de huidige generatie artsen kan daar nog wel wat winst behalen.

Voorspellend model voor tinnitus laat rol zien van comorbi­di­teiten

Maaike Rademaker hielp een voorspellingsmodel te ontwikkelen voor de aanwezigheid van tinnitus en klachten die daarbij horen. “Je zou dankzij het model als behandelaar kunnen voorsorteren, door bijvoorbeeld voorlichting te geven over het vermijden van lawaaischade.”

Oude operatie­techniek bij verzak­king beter dan nieuwe

Een onderzoek naar operatietechnieken bij baarmoederverzakkingen zorgde voor een verrassing. Roosje Enklaar ontdekte dat de Manchester operatie betere resultaten geeft dan een populaire nieuwe techniek. “Dit onderwerp leefde echt in de bekkenbodemwereld.”

Boek over veilige sedatie toepassen op de SEH moet angst wegnemen

Vier SEH-artsen schreven een boek over veilige sedatie op de SEH. Het is bedoeld als naslagwerk en cursusmateriaal, vertellen Mischa Veen en Daniëlle van Winden. “Uniek is dat de informatie ook gericht is op het voorkomen van traumatische ervaringen voor patiënten.”

Opnieuw discussie over rol kleine lucht­wegen bij rokers

Claire Cox deed onderzoek naar de rol van kleine luchtwegen bij (ex )rokers met of zonder astma en vond hierbij een aantal verrassende resultaten. “Ik denk zelf dat preventief monitoren de toekomst heeft, ook bij bijvoorbeeld gezonde rokers.”

Gepants: een ommekeer in de migraine­zorg?

De medicamenteuze behandeling van migraine is aan het veranderen dankzij de komst van de CGRP-remmers, sinds kort aangevuld met de gepants. Hans Carpay vertelt wat deze middelen voor de migrainezorg kunnen betekenen en weerlegt zorgen over de vergoeding hiervan.

Benader oudere patiënt met dikkedarmkanker multidisciplinair

Tot voor kort werden oudere patiënten met dikkedarmkanker geacht een intensieve behandeling niet aan te kunnen. Stijn Ketelaers laat zien dat dit beeld inmiddels is gekanteld. “We moeten breder kijken dan alleen naar de mortaliteit en morbiditeit.”

Mannen met Klinefelter syndroom bovengemiddeld gediscrimineerd

Een op de vijf mannen met Klinefelter syndroom ervaart discriminatie, constateert Sebastian Franik. “Het is zaak de mannen met Klinefelter – en ook hun ouders – voor te lichten en voor te bereiden op de mogelijke sociale gevolgen van de aandoening.”

Vrouwen met sepsis op SEH beter af dan mannen

Vrouwen die zich met sepsis op de SEH melden hebben een hogere kans te overleven dan mannen, vertelt Vera Wanrooij. “Het begrijpen van de verschillen is belangrijk om op termijn een gepersonaliseerde behandeling voor sepsis te ontwikkelen, met een betere overleving.”

Laat een belletje rinkelen bij nieuw gediag­nosti­ceerde RA-patiën­ten

Mannen met RA hebben een hoog risico op cardiovasculaire ziekte, vertelt Reinder Raadsen. Betere samenwerking tussen reumatologen en huisartsen is nodig. “Bedenk als behandelaar: is deze patiënt al gescreend? En als ik het te druk heb, wie kan ik het dan laten doen?”