DOQ

Recent gepubliceerd

Passie voor je vak, maar toch te weinig voldoening?

Een veelgehoord advies is ‘Zoek je passie’. Maar eigenlijk kunnen we beter zeggen: ‘Zoek je motivatie’. Want motivatie bestaat zowél uit passie als uit zingeving. Daarbij verschilt het per persoon of er méér behoefte aan passie dan aan zingeving is. Anneke de Joode, coach bij Surplace fietscoaching, licht dit toe.

Longarts-somnoloog De Groot over die ene patiënt: ‘Hij zei: ‘Ik doe weer dingen waarvan ik niet had gedacht dat ik ze ooit nog zou kunnen’’

Een patiënt die impact heeft. Longarts-somnoloog Reinier de Groot vertelt over een man met een zware baan die, zonder het te weten, gebukt gaat onder ernstige slaapapneu.

Cholesterol speelt grotere rol bij ziekte van Alzheimer dan gedacht

…ontdekten dat medicijnen die cholesterol verlaagden in de Alzheimerhersencellen ook de opbouw van schadelijk Tau en Amyloid verhinderden. Bij Alzheimerpatiënten hopen schadelijke eiwitten zoals Amyloïd- en Tau zich op in…

Amsterdam UMC opent hightech medisch trainingscentrum voor chirurgen

Amsterdam UMC opent hightech medisch trainingscentrum. Een innovatieve leeromgeving met twaalf hightech operatiekamers, operatierobots, virtual reality simulatoren en onderwijsfaciliteiten.

Radboudumc-onderzoeker krijgt Dekkerbeurs voor onderzoek naar de rol van ontstekingen bij slagaderverkalking

Siroon Bekkering, Radboudumc-onderzoeker bij de afdeling Interne Geneeskunde, krijgt een beurs van 209.000 euro voor onderzoek naar de verergering van slagaderverkalking door agressieve ontstekingscellen.

Casus: Niet-ingedaalde testikels

Een 6-jarige jongen komt met zijn moeder op het spreekuur met het verhaal dat een van de testikels niet is ingedaald. Wat is uw diagnose?


Nieuwe behandeling voor hartritmestoornissen beschikbaar in het Catharina Hart- en Vaatcentrum

Als eerste in Nederland hebben cardiologen en hartchirurgen van het Catharina Hart- en Vaatcentrum een nieuwe techniek, de Covergent-procedure, toegepast bij een patiënt met hartritmestoornissen. De techniek is voor patiënten minder pijnlijk, zij hoeven minder medicijnen te slikken, en zij herstellen ook sneller. De nieuwe techniek is specifiek voor patiënten met een complexe vorm van boezemfibrilleren.

Psychiater prof. dr. Cahn: ‘Het zorgprogramma is geslaagd als psychiaters zich meer bekwaam voelen in somatische handelingen’

Lichamelijke én psychische aandoeningen vormen vaak één geheel en kunnen van invloed zijn op elkaar. Psychiater prof. dr. Wiepke Cahn van het UMC Utrecht vertelt in EenVandaag over het zorgprogramma Lijf & Leven voor patiënten die zowel psychiatrische als somatische (chronische lichamelijke) klachten hebben.

Kinderarts-infectioloog dr. Van der Kuip over effectieve communicatie: ‘Om burn-out te voorkómen moet je soms ook nee durven verkopen’

Het boek ‘De alles-arts’ wil (aankomend) artsen goed voorbereiden op effectieve communicatie in complexe situaties. Het is geschreven door dr. Van der Kuip en prof. dr. Tutu van Furth samen met een aantal collega’s.

Huisarts Emmens: ‘Cardiologisch meekijkconsult voorkomt groeiende ziekenhuiswachtlijst voor patiënten die we níet kunnen helpen in de eerste lijn’

Huisartsen in de Haagse Schilderswijk werken samen met cardiologen uit het HMC aan een pilot meekijkconsulten, waarbij ze in de huisartsenpraktijk begeleiding krijgen bij cardiologische zorg. Doel is voorkomen dat patiënten met laagrisico-klachten onnodig worden doorverwezen naar het ziekenhuis.

Senior researchanalist interstitiële longziekten Van der Vis: ‘RA-patiënten met longfibrose hebben ruim drie keer zo vaak de risicovariant in het MUC5B-gen’

RA-patiënten met longfibrose hebben driemaal zo vaak een variant in het MUC5B-gen, blijkt uit onderzoek. Dat is een belangrijke risicofactor voor het ontwikkelen van Idiopathische Pulmonale Fibrose (IPF).

Cardiothoracaal chirurg Hindori: ‘Patiënt herstelt sneller dankzij minimaal invasieve techniek voor vervanging aortaklep’

Dankzij de minimaal invasieve techniek die het OLVG inzet voor vervanging van de aortaklep herstellen hartpatiënten sneller. De ingreep op zich is duurder, maar patiënten hebben minder hersteltijd nodig en liggen beduidend korter in het ziekenhuis.

Moleculaire oorzaak gevonden van jeuk bij chronische cholestase

Onderzoekers van Amsterdam UMC hebben ontdekt dat er een moleculaire oorzaak is voor ernstige jeuk bij chronische leverziekte. De productie van het enzym autotaxine blijkt de boosdoener te zijn.

Bij rustige RA: eerder biological afbouwen dan methotrexaat

Patiënten met een rustige reuma door een combinatie van methotrexaat en een biologisch medicijn wordt geadviseerd bij het afbouwen van de medicijnen te beginnen met de Biological. Voor de ziekteactiviteit maakt het

Gynaecoloog dr. Boss schrijft over zijn praktijk: ‘Ik hoefde geen medisch probleem te verhelpen; er moest een “no-go” alibi op tafel!’

Gynaecoloog dr. Erik Boss schrijft over wat hij meemaakt in het boek ‘Gyn & Ongyn, wonderlijke belevenissen van een gynaecoloog’. Als voorproefje publiceert DOQ drie verhalen. Dit tweede verhaal gaat over een leugentje om bestwil.

Kinderarts dr. Groothoff over die ene patiënt: ‘Dankzij thuis-dialyse veranderde hij van vermoeide puber in positieve jongeling’

Een patiënt die impact heeft. Kinderarts dr. Groothoff vertelt over het eerste kind in ons land dat frequente thuis-dialyse kreeg waardoor hij enorm opbloeide.

Neuroloog dr. Post: ‘Er is een paradigmashift nodig voor afremming van de ziekte van Parkinson’

Gaat het onderzoekers komende tien jaar wel lukken om een middel te vinden dat de ziekte van Parkinson gaat afremmen? Neuroloog dr. Post gaat in op huidige en toekomstige ontwikkelingen die hoopvol stemmen.

Chirurg dr. Burger onderzoekt uitgezaaide darmkanker: ‘Misschien werkt chemo beter bij rechtstreekse toediening in buikholte’

Het Catharina Ziekenhuis doet onderzoek naar een nieuwe behandeling bij uitgezaaide darmkanker in het buikvlies. Deze patiëntenkrijgen naast hun reguliere chemobehandeling ook chemotherapie toegediend via een slangetje rechtstreeks in de buikholte.

Maatwerk voor patiënt met een verwijde buikslagader dankzij nieuw onderzoek

Onderzoekers van de TU/e en het Catharina Ziekenhuis zijn erin geslaagd om de elasticiteit en spanning in de aorta te meten. Vaatchirurgen kunnen hierdoor beter voorspellen of en zo ja wanneer een verwijding van de buikslagader (aneurysma) preventief geopereerd moet worden.

Kinderarts dr. Van Hasselt: ‘Langere bewaartermijn van hielprikbloed helpt beter bij nieuwe ernstige ziekten opsporen’

Kinderarts dr. Van Hasselt pleit ervoor om de bewaartermijn van hielprikbloed te verlengen van vijf jaar naar zestien à achttien jaar om beter ernstige ziektes te kunnen opsporen.

Onderzoek toont aan dat de suiker siaalzuur belangrijk is voor spierfunctie

Onderzoek van onder meer het Radboudumc laat zien dat de suiker siaalzuur belangrijk is voor een goede spier- en hartfunctie. Bij een familie met spierklachten ontdekten ze een foutje in een gen waardoor afbraak van siaalzuur niet goed plaatsvindt.

Verpleegkundig specialist reumatologie Walter: ‘De Reuma App kan bijdragen aan meer gerichte gesprekken tussen arts en patiënt’

Vier op de tien gebruikers van de Reuma App krijgen meer grip op hun ziekte en zelfmanagement, blijkt uit promotieonderzoek. “Via de app kan de patiënt informatie op maat krijgen over de thema’s die hij belangrijk vindt.”

Interventiecardioloog prof. dr. Reekers: ‘Soms heeft diabetespatiënt goede kans om voet te behouden door langer behandelen’

Een nieuwe, eenvoudig uit te voeren test geeft snel uitsluitsel of amputatie nodig is bij een diabetespatiënt met aangetaste bloedvaten in de voet. Nu tasten artsen veelal in het duister of een voet of zelfs het hele been te redden is, wat kan leiden tot onnodige behandelingen. Een publicatie hierover is 3 december gepubliceerd in […]

Diagnose van intersti­tiële longziekte kan met vriesbiopt

Diagnostiek van een interstitiële longziekte kan in eerste instantie gebeuren met een vriesbiopt in plaats van direct een operatief biopt. Dit kan vier van de vijf operaties voorkomen, ontdekte Kirsten Kalverda. “Deze methode is veel patiëntvriendelijker.”

Eindelijk: een vaste onderzoeks­definitie voor urineweg­infectie

Merel Lambregts hielp een internationale consensus voor de definitie van urineweginfecties voor onderzoek vast te stellen. “Onderzoek naar urineweginfecties is heel belangrijk, met name in het licht van antibioticaresistentie.”

Meer vrouwgericht onderzoek naar hersen­bloedingen nodig

Er is te weinig kennis over hersenbloedingen bij vrouwen, terwijl de zwangerschap en de menopauze het risico hierop verhogen, concludeerde Mariam Ali. “We streven naar een inclusievere zorg door vrouwen aan te moedigen deel te nemen aan onderzoeken.”

Pilotproject: hartfalen­patiënt tevreden over pro­actieve zorg­planning

Proactieve zorgplanning wordt niet veel toegepast bij hartfalen. Maar uit een pilotproject blijkt dat patiënten hier wel behoefte aan hebben, vertellen Jenifer Coster en Pauline de Graeff. “We moeten crisiszorg voorkomen, ook in het kader van zinnige zorg.”

Contactlenzen en medicatie, het ondergeschoven kindje in de apotheek

Het dragen van contactlenzen kan conflicteren met het gebruik van medicatie, vertelt Daphne Ensink-Dost. Goede voorlichting kan oogproblemen voorkomen. “In de praktijk geven apothekers lang niet altijd advies hierover aan hun patiënten.”

‘Off-label’-medicatie bij zeldzame immuun-inflammatoire aandoeningen

Het DRIMID-consortium onderzoekt of ‘off-label’-medicatie veilig en effectief is bij zeldzame inflammatoire immunologische aandoeningen. Jaap van Laar: “Filgotinib is het begin, we verwachten in de toekomst meer geneesmiddelen een nieuwe toepassing te kunnen geven.”

Antiek lepramiddel biedt perspectief bij NTM-infecties

Jakko van Ingen test of een oud lepramiddel – clofazimine – rifampicine kan gaan vervangen bij de behandeling van NTM-infecties. “Stop alsjeblieft met rifampicine. Clofazimine is een veilig middel waarmee ervaring is opgedaan. Het is oraal toe te dienen en niet duur.”

Keel­amandelen laseren in plaats van opereren

Laseren van de keelamandelen gebeurt poliklinisch, verloopt sneller, is minder pijnlijk en leidt tot minder complicaties en een sneller herstel ten opzichte van operatieve verwijdering, toonde Henk Blom aan. “Er is geen ziekenhuisopname meer nodig.”

Screening darmkanker opti­maliseren moeilijk, niet onmogelijk

Tim Kortlever onderzocht manieren om het bevolkingsonderzoek naar darmkanker te optimaliseren met algoritmen. Hij testte verschillende modellen die de Fecaal Immunochemische Test (FIT) combineren met andere factoren.